Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

V testovaní piatakov dosiahla najlepšie výsledky Základná škola Jeséniova

V testovaní piatakov dosiahla najlepšie výsledky Základná škola Jeséniova
25.01.2018 -

Základné školy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dosiahli výborné výsledky v celoslovenskom Testovaní piatakov. Až sedem z ôsmich novomestských škôl dosiahlo lepší výsledok ako bol celoštátny priemer – 64,7 % z matematiky a 62,8 % zo slovenského jazyka. Novomestský priemer je pri oboch predmetoch vyšší ako sedemdesiat percent.
Najlepšie dopadla Základná škola Jeséniova, ktoré sa ako jediná pri oboch testoch dostala nad osemdesiat percent – 81,1 % zo slovenčiny, 81,5 % z matematiky. Spomínanú hranicu prekročili pri matematike aj na Cádrovej, Sibírskej a Za kasárňou.
Ako dopadli naše školy v testovaní si môžete pozrieť v tejto tabuľke:

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018
  SJ M SJ M SJ M
priemer SR 66,6 62,0 63,1 62,3 62,8 64,7
priemer MČ 72,6 70,4 69,0 70,2 70,8 74,2
ZŠ Cádrova 86,0 83,6 77,8 75,4 77,1 80,8
ZŠ Česká 61,3 58,5 63,1 66,5 64,9 66,2
ZŠ Jeséniova 76,7 73,8 73,2 71,9 81,1 81,5
ZŠ Kalinčiakova 59,3 59,4 55,2 59,8 51,3 52,2
ZŠ Odborárska 77,6 69,5 69,2 71,5 66,3 74,9
ZŠ Riazanská 70,4 69,9 67,3 63,8 73,3 76,7
ZŠ Sibírska 76,0 77,4 71,4 76,2 76,9 81,2
ZŠ Za kasárňou 73,6 71,3 75,0 76,6 75,7 80,1

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Testy písalo spolu 45 080 piatakov. Žiaci z Bratislavského kraja boli najúspešnejší pri celoplošnom porovnaní v matematiky aj v slovenčine.
Objektívnosť testovania bola zabezpečená prostredníctvom externého dozoru – v každej triede bol počas testovania prítomný pedagogický zamestnanec z inej základnej školy.
Viac informácií o testovaní piatakov nájdete na stránke: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 Vytvorené: 01.02.2018 14:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore