Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

V Novom Meste už platí pohotovostný plán zimnej údržby

V Novom Meste už platí pohotovostný plán zimnej údržby
24.11.2023 - Od stredy 15. novembra začal platiť operačný plán zimnej údržby komunikácií v Novom Meste na nasledujúcu sezónu. Organizácia Eko-podnik VPS má zimnú údržbu v mestskej časti zabezpečovať do konca marca. Celkovo do jej správy v tejto sezóne patrí 54 kilometrov komunikácií. Do prác bude zapojených vyše 70 zamestnancov firmy, vrátane vodičov, dispečerov a ďalších.

Kto sa stará o zimnú údržbu?
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto prostredníctvom EKO podnik VPS - Bratislava - Nové Mesto zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

-  Pre výkon zimnej údržby nasadzuje spoločnosť vyše 40 mechanizmov a 35 zamestnancov ručného čistenia.
-  Najviac mechanizmov bude v pohotovosti počas vrcholu zimnej sezóny od 1. decembra do konca januára. V prípade sneženia či mrznúceho dažďa nie je možné okamžite zabezpečiť zjazdnosť všetkých pozemných komunikácií v rovnakom čase. Operačný plán definuje 2 stupne určujúce prioritu priebehu prác údržby.
 
Čo má Eko-podnik VPS pripravené na zimu tento rok?

- 200 ton posypovej soli, 50 ton kamennej drvy, 6 ton zeolitu ktorý využijeme napríklad pri údržbe parkov
- Vyše 70 pracovníkov na zimnú údržbu
- 25 kusov techniky na údržbu ciest v správe mestskej časti Nové Mesto
- 9 multikár na chodníky a cesty
- dvojzmennú prevádzku a dispečing 24/7 pre efektívne rozdelenie rajónov

Na zimu sa ale mestská časť pripravuje celý rok. Počas roka čistíme odklopové žľaby a dažďové vpuste, opravujeme komunikácie III. a IV. triedy, pripravujeme Zimný operačný plán a zabezpečujeme aj dôležité detaily ako inertný posypový materiál.

 


Vytvorené: 24.11.2023 12:51, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore