Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

V Novom Meste pokračuje inventarizácia stromov a kríkov

V Novom Meste pokračuje inventarizácia stromov a kríkov
22.09.2021 -

V Novom Meste pokračuje inventarizácia stromov a kríkov. V uliciach mestskej časti môžete stretnúť pracovníkov, ktorí budú merať rozmery jednotlivých drevín, zhodnocovať ich zdravotný stav, stabilitu a vitalitu, v prípade potreby navrhovať spôsob ich ošetrenia a zároveň zabezpečia fotodokumentáciu všetkých stromov.

Inventarizácia sa uskutočňuje v lokalitách, ktoré sú vyznačené na priloženej mapke. Túto službu zabezpečujú pre Nové Mesto odborní pracovníci spoločnosti T-MAPY, ktorí budú mať pri sebe príslušné potvrdenie od mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Ďalšia fáza inventarizácie bude pokračovať budúci rok. Na základe získaných údajov bude následne spracovaný dokument starostlivosti o dreviny v Novom Meste.
 

Po skončení inventarizácie budú získané dáta dostupné na mapovom portáli mestskej časti v rámci vrstvy zelene a bude implementovaná aj do 3D modelu a poslúži ako podklad k vytvoreniu aktuálneho dokumentu starostlivosti o zeleň.


Vytvorené: 22.09.2021 14:35, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore