Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Reklamná stavba, pôvodne povolená rozhodnutím č. Star-2117/2009/Zb zo dňa 24.9.2009, platným do 15.9.2019 na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave 19.02.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady 19.02.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“, k. ú. Nové Mesto 19.02.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova BD Račianska 43 v Bratislave“, súpisné č. 1513, na pozemku parc. č. 11825/3, v katastrálnom území Nové Mesto 19.02.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu "INS FITH BA Odborárska" , k. ú. Nové Mesto, Bratislava 19.02.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Stavebné úpravy v byte č. 17“ na 4.p bytového domu, so súpisným č. 212, na pozemkoch parc. č. 11732, 11733, 11734 a 11735, v k. ú. Nové Mesto, na ul. Čsl. parašutistov 3,5,7,9 19.02.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Jestvujúci objekt – administratívna budova“, so súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 15.02.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba, pôvodne povolená rozhodnutím č. Star-1450/2009/Zb zo dňa 19.6.2009, platným do 15.9.2019 na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave 14.02.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy – zobytnenie časti podkrovia na ulici Jiskrovej č. 3 v Bratislave a realizácia výťahu“ v bytovom dome, súpisné č. 5, na pozemkoch parc. č. 10389/1 a 10390/1, v k. ú. Nové Mesto, na Jiskrovej ul. č. 1-3, vo vchode č. 3, v Bratislave 13.02.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie zmeny územného rozhodnutia - Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava, Polyfunkčný bytový dom C 06.02.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 01.02.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA VTÁČNIK 38 RD, Komunikácia a inžinierske siete“ pri chatovej zástavbe v lokalite Vtáčnik v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4858, 4922, 4908/7, 4908/10, 4840/3, 4840/5, 4908/6, 4908/5, 4909/6, 4910/2, 4911/2, 4911/8, 4911/9, 4912/3, k. ú. Vinohrady 01.02.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Domy Kramáre“ – prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B, Jelšova, Uhrová ul. na pozemkoch parc. č. 5783/13, 5787/1, 5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11, 5787/12, 5787/13, 5785/1, 5785/2, 5786/3, 5786/4, 5786/5, 5701/110, 5701/122, k. ú. Vinohrady 01.02.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby “INS_FTTH_BA_Nové Mesto KVB Biely Kríž" na Skalickej ceste a Račianskej ulici v lokalite Biely Kríž v Bratislave na pozemkoch parc. č. 13145/21, 13167/2, 13174/2, 13175/2, 13177/4, 13177/20, k. ú. Nové Mesto 01.02.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prestavba podkrovia bytového domu - byt č. 9 a 11“ na Vajnorskej 49-51 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12212 v katastrálnom území Nové Mesto 31.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania - na stavbu "Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul. " na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady 29.01.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania - východná a severovýchodná hranica areálu Istrochemu, prístupová komunikácia do administratívnej budovy Istrochemu, Nobelova ulica, juhozápadná a severozápadná hranica železničného telesa 18.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 – 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.01.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o obsahu podaného odvolania – Výzva účastníkom konania na vyjadrenie „Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave“ 18.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie opätovného oznámenie o začatí územného konania stavby „Zariadenie sociálnych služieb“ , pozemky parc.č. 5780/1,2/ a 5183/2,4,5,6 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 18.01.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore