Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úprava pracovného času pre zamestnancov Miestneho úradu

10.07.2017 - Z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci je upravený pracovný čas pre pracovníkov na Miestnom úrade nasledovne:  

pondelok 10.07.2017 do 15.00 hod. s tým, že na oddelení bude zabezpečená stála služba (jeden pracovník do 17.00 hod.)

Úprava pracovného času je so súhlasom výboru odborovej organizácie.


Vytvorené: 10.07.2017 10:19, webman
Hore
Hore
Hore