Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Transparency International: Hlas Nového Mesta sú tretie najprínosnejšie mestské noviny na Slovensku

Transparency International: Hlas Nového Mesta sú tretie najprínosnejšie mestské noviny na Slovensku
11.10.2018 - Hlas Nového Mesta sú tretie najprínosnejšie noviny, ktoré vydávajú samosprávy na Slovensku. Vyplynulo to z rebríčka mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko, ktorá hodnotila užitočnosť, objektívnosť a verejnoprávny charakter novín v 86 najväčších slovenských mestách. Mesačník Hlas Nového Mesta vydáva desaťkrát do roka mestská časť Bratislava – Nové Mesto. V rebríčku „najviac prínosných radničných novín“ obsadil tretie miesto so skóre 64,29 %, prvé skončilo Ružinovské echo a druhé noviny, ktoré vydáva samospráva v Prešove.
Index BENEFIT je porovnávacie skóre, na základe ktorého Transparency International Slovensko zostavilo rebríček radničných periodík v najväčších samosprávach na Slovensku. Výsledné číslo indexu zachytáva prínos periodika v oblasti informovania občanov o politike a činnosti miestnej samosprávy. Index tak slúži na porovnanie kvality periodík navzájom. Periodiká, ktoré sa v rebríčku umiestnili na popredných miestach, hodnotí Transparency International Slovensko pre občanov ako obsahovo najprínosnejšie. Periodiká na konci rebríčka sú najmenej prínosné, často s poškodzujúcimi vyjadreniami vedenia samosprávy na adresu názorových oponentov.
Nejde o prvé ocenenie úrovne Hlasu Nového Mesta. V predchádzajúcom rebríčku zverejnenom v roku 2016 skončil Hlas na prvom mieste. Ešte v roku 2011 získal v rámci celoslovenskej súťaže Miestne noviny 2011 čestné uznanie v kategórii noviny, časopis mestskej časti – za jazykovú úroveň, prehľadnosť typografického a kvalitu polygrafického spracovania časopisu. Archív Hlasu Nového Mesta v elektronickej verzii nájdete tu: www.banm.sk/casopis/


Vytvorené: 16.10.2018 10:50, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore