Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Súťaž na novú podobu Snežienky v bratislavskom lesoparku pozná víťaza

Súťaž na novú podobu Snežienky v bratislavskom lesoparku pozná víťaza
02.02.2020 - Ideová urbanisticko-architektonická súťaž na novú podobu bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studničke, vrátane návrhu na revitalizáciu jej zázemia, pozná svojho víťaza. Súťažná porota zložená zo zástupcov mestskej časti a Slovenskej komory architektov, s významnou pomocou konzultantov z Mestských lesov a Metropolitného inštitútu Bratislavy, vybrala za víťazný návrh architektov Martina Smereka, Petra Kuklicu a Juraja Hubinského.
Na prízemí víťazného návrhu sa nachádza reštaurácia, infocentrum s viacúčelovou sálou a požičovňa bicyklov, so servisom pre cyklistov, ktorí jazdia v priľahlom bike-areáli alebo len prechádzajú okolo. Na poschodí budú môcť nájsť návštevníci galériu, študovňu a detskú herňu. Spojením týchto priestorov môže vzniknúť veľký priestor vhodný pre väčšie podujatia, ako napríklad prednášky o prírode, workshopy, konferenčné podujatia, skupinové cvičenia alebo rôzne ďalšie interiérové aktivity. Súťažný návrh počíta so zachytávaním dažďovej vody a jej využívaním na splachovanie toaliet a zavlažovanie zelene.
nova_snezienka_vitaz_1
Členovia poroty vyzdvihli aj prevádzkové súvislosti návrhu a riešenie nového objektu Snežienky ako drevostavby. Navrhnuté riešenie drevostavby môže významným spôsobom eliminovať prípadné negatívne vplyvy výstavby Snežienky na prírodné prostredie, keďže drevostavba môže byť realizovaná ako „skladačka“ prvkov zhotovených mimo lokality realizácie.
nova_snezienka_vitaz_4
Podľa vyjadrenia Petra Vaškoviča, predsedu súťažnej komisie, ktorý je zároveň autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov a vicestarostom mestskej časti, bolo významným faktorom ocenenia návrhu aj to, že návrh ponúkol vytvorenie „ikonickej architektúry“, t. j. nového reprezentatívneho objektu, ale aj nového „genia loci“, ktorý by bol jasne identifikovateľný s lokalitou Snežienka. Jednoznačne a principiálne oceneným bol návrh „horizontality“ navrhnutej novej terasy, ktorá by, okrem komunikačných možností a príležitostí, ponúkla aj možnosti ochrany návštevníkov pred nepriazňami počasia. Členovia poroty však vyjadrili aj obavu, že navrhnutý objekt so svojím zázemím môže byť vzhľadom na svoje kvalitné materiálové riešenie finančne náročnejší na vlastnú realizáciu.
nova_snezienka_vitaz_3
Na druhom mieste sa umiestnil návrh architektov Zuzany Benkovej, Andreja Kociana a Tomáša Lučkaniča, ktorý okrem iného obsahuje návrh vytvorenia nového verejného priestoru, prírodného amfiteátra, v novej prírodnej polohe lokality. Porota ocenila, že v návrhu boli funkčne, ale aj objektovo oddelené prevádzky verejných služieb od prevádzok komerčných.
Tretiu najvyššiu priečku súťaže obsadil návrh, ktorý vypracovali architekti Martin Donoval, František Dorko, Zuzana Kopiláková, Pavol Vadkerti a Marek Kľučár, v ktorom porota ocenila veľkú variabilitu navrhnutých priestorov, ktoré sa dajú bez väčších problémov prispôsobovať aktuálnym potrebám návštevníkov budovy a jej zázemia.
Súťažná komisia navrhla udeliť aj tri odmeny.
Torzo bývalej reštaurácie Snežienka sa nachádza na križovatke viacerých ciest v lesoparku, vďaka čomu je možné tu stretnúť rodiny s deťmi, množstvo bežcov, starších aj mladších turistov a každým rokom stúpajúci počet cestných a horských cyklistov. Hneď vedľa objektu sa nachádza dolná stanica lanovky na Kamzík.
Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov, víťaza vyberala súťažná komisia z trinástich odovzdaných návrhov. Zámer vyhlásenia verejnej anonymnej súťaže návrhov na najvhodnejšie riešenie oživenia a obnovy, respektíve novostavby objektu „Snežienka“ a jeho bezprostredného zázemia v rekreačnej lokalite Železná studnička koncom septembra schválilo novomestské miestne zastupiteľstvo. Súťažné podmienky nastavili jasné a prísne mantinely potenciálnych návrhov.
stara_snezienka_1
V roku 2006 ruiny Snežienky prenajali vtedajší novomestskí poslanci spoločnosti Snowdrop na 99 rokov, pričom firma tu chcela postaviť hotel. „Bol som proti výstavbe viacpodlažného hotela ešte ako aktivista a po nástupe do funkcie starostu som ho definitívne zastavil,“ spomína starosta Rudolf Kusý. Keď nájomca prestal platiť nájom, samospráva od zmluvy odstúpila a odvtedy sa o torzo stará sama.
 

Odovzdané súťažné návrhy sú uverejnené tu


 


Posledná aktualizácia: 13.02.2020 11:09
Hore
Hore
Hore