Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúceho ekonomického oddelenia

27.02.2017 -
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto,  Vajnorská ul. 21, 831 03 Bratislava  vyhlasuje výberové konanie 
Názov funkcie: Vedúci ekonomického oddelenia
Miesto práce: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto,  Vajnorská ul. 21, Bratislava  
 
Náplň práce:
  • vedenie ekonomickej agendy, vedenie účtovníctva,
  • komunikácia s bankou, s ekonomicko-hospodárskym oddelením MČ BNM a príslušnými štátnymi orgánmi,
  • skladba a sledovanie čerpania rozpočtu,
  • dodržiavanie zákonov, tvorba a dodržiavanie smerníc súvisiacich s ekonomickou činnosťou organizácie,
  • správa a evidencia majetku organizácie,
  • tvorba výkazov a zodpovednosť za ich správne a včasne predkladanie.
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa
Iné kritériá a požiadavky:
  • prax v účtovníctve rozpočtovej organizácie min. 3 roky
  • bezúhonnosť
Predpokladaný termín nástupu: apríl 2017 (03.04.2017)

K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
           
Žiadosti zaslať  do  13.03.2017 na adresu: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, personálne odd., Vajnorská ul. 21, 831 03 Bratislava alebo info@skvajnorska.sk


Vytvorené: 27.02.2017 13:44, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore