Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Stránkové hodiny podateľne, pokladne, osvedčovania podpisov a ohlasovne pobytu sa predlžujú. V pondelok a v stredu do 17.00

Stránkové hodiny podateľne, pokladne, osvedčovania podpisov a ohlasovne pobytu sa predlžujú. V pondelok a v stredu do 17.00
01.06.2020 - POZOR, ZMENA! Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje občanov, že v rámci dočasných úprav režimu fungovania Miestneho úradu na Junáckej ulici č. 1 sa od stredy 3. júna 2020 predlžujú upravené hodiny pre verejnosť na otvorených oddeleniach: podateľňa, pokladňa, osvedčovanie podpisov a ohlasovňa trvalého pobytu
Stránkové hodiny miestneho úradu zostávajú naďalej dočasne zrušené, t.j. všetky oddelenia s výnimkou podateľne, pokladne, osvedčovania podpisov a ohlasovne trvalého pobytu budú pre verejnosť uzatvorené.
Podateľňa je pre verejnosť otvorená: v pondelok a v stredu od 8.00 do 17.00 h, v utorok a vo štvrtok od 8.00 do 16.00 h, v piatok od 8.00 do 14.00 h.
Pokladňa, osvedčovanie podpisov a ohlasovňa pobytu sú pre verejnosť otvorené: v pondelok a v stredu od 8.00 do 17.00 h, v piatok od 8.00 do 12.00 h.

Do podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a na osvedčovania podpisov (nachádzajú sa na prízemí) prichádzajte iba v prípade dobrého zdravotného stavu, s rúškom na tvári (alebo s adekvátnou ochranou) a do miestnosti vstupujte po jednom.
Ostatné oddelenia úradu kontaktujte telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailov: https://www.banm.sk/miestny-urad/. V prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou).
V prípade, že budete potrebovať služby matriky, kontaktujte ich telefonicky alebo e-mailom, budú vás informovať o ďalšom postupe: https://www.banm.sk/matricny-urad.
 


Vytvorené: 01.06.2020 15:51, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore