Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistické zisťovanie pracovných síl

31.07.2017 - Štatistický úras SR realizuje výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou. Vybrané domácnosti navštívi pracovník/čka Štatistického úradu SR, ktorý/a sa v domácnosti preukáže služobným preukazom.
Bližšie informácie


Vytvorené: 31.07.2017 10:14, webman
Hore
Hore
Hore