Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Starosta Nového Mesta vymenoval dvoch svojich zástupcov – Stanislava Winklera a Petra Vaškoviča

Starosta Nového Mesta vymenoval dvoch svojich zástupcov – Stanislava Winklera a Petra Vaškoviča
06.02.2019 - Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý vymenoval svojich zástupcov pre toto volebné obdobie. Stali sa nimi Stanislav Winkler, ktorý bol vicestarostom aj v predchádzajúcom volebnom období a Peter Vaškovič. Obaja sú miestnymi poslancami – Stanislav Winkler už tretie volebné obdobie, Peter Vaškovič druhé – obidvaja kandidovali ako nezávislí.
Vicestarosta Peter Vaškovič sa dlhé roky profesne venuje architektúre, urbanizmu a územnému plánovaniu. Starosta Kusý ho preto poveril úlohami v oblasti územného plánovania a plánovania rozvoja dopravy a infraštruktúry. „Svojou prácou chcem prispieť k tomu, aby aj stavebná činnosť prispievala k skvalitňovaniu životného a obytného prostredia obyvateľov mestskej časti. Chcem prispieť k vytvoreniu koncepcie, zásad a pravidiel urbanistického a architektonického rozvoja našej mestskej časti ako súčasti Bratislavy, ale zároveň identickej časti mesta, kde sa bude dobre žiť, bývať, pracovať a oddychovať i tráviť voľný čas,“ avizoval svoju víziu vicestarosta Vaškovič.
Staronový zástupca starostu Winkler v súkromnej sfére pracuje ako manažér. Starosta ho poveril úlohami v oblasti životného prostredia, verejného poriadku a parkovacej politiky. „Chcem sa zamerať na pretváranie Nového Mesta na modernú mestskú časť. Bez výrubov lesa a zmien viníc na stavebné pozemky. Zároveň sa chcem podieľať na riešení politiky parkovania, ktorá bude zvýhodňovať rezidentov," spresnil vicestarosta Winkler.


Vytvorené: 06.02.2019 16:46, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore