Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Seniori sú obeťami trestných činov častejšie. Ako nenaletieť podvodníkom?

Seniori sú obeťami trestných činov častejšie. Ako nenaletieť podvodníkom?
10.04.2019 - Ako nenaletieť podvodníkom, ktorí sa vydávajú za opravárov, úradníkov či dokonca policajtov? Ste dostatočne ostražití, aby ste predišli nepremyslenému podpisu nevýhodnej zmluvy alebo objednávky? A čo môže človek urobiť, ak sa stal obeťou podvodu alebo týrania? O týchto i ďalších otázkach osobnej bezpečnosti diskutoval v marci pracovník odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR Vincent Moroz s členmi novomestských denných centier seniorov.
Pozitívnym trendom je, že počet trestných činov na Slovensku klesá a miera objasnenosti rastie. Na druhej strane, zvyšuje sa intenzita trestnej činnosti páchanej mladistvými a voči seniorom,“ uviedol odborník. „Aj preto pripravilo ministerstvo vnútra cyklus prednášok a informačný materiál, ktorým sa snaží zvýšiť ostražitosť seniorov a poradiť im, ako postupovať v rôznych situáciách. Rovnako sa snažíme o spoluprácu so sociálnymi úradmi, domovmi sociálnych služieb, zdravotníckymi zariadeniami a úradmi práce.
Na pomoc a podporu obetiam boli vytvorené stabilné kontaktné kancelárie vo všetkých krajských mestách, tú bratislavskú nájdete v budove Klientskeho centra na Tomášikovej ulici. Poskytuje špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, sociálne a psychologické poradenstvo, ako aj právne usmernenie a podporu. Podľa individuálnych potrieb zabezpečí obeti, prípadne potenciálnej obeti, bezproblémový a promptný prístup k pomoci.

A aké zásady by mali seniori dodržiavať? Účastníci prednášky dostali „Desatoro bezpečného seniora“, pretože prevencia je vždy lepšia ako riešenie problémov.
  1. Neskočím na „výhodný“ nákup a prečítam si aj podmienky uvedené malým písmom.
  2. Nedám peniaze do rúk cudzím ľuďom, overím si pravdivosť ich slov.
  3. Nenechám sa oklamať zámienkou problémov mojich blízkych, zavolám im sám.
  4. Nevpustím do bytu cudzieho človeka.
  5. Neukážem skrýšu na peniaze cudziemu človeku ani s nikým nehovorím o svojej finančnej situácii.
  6. Nenaletím falošným policajtom či iným úradníkom.
  7. Nedám sa oklamať falošnými kamarátmi mojich vnúčat.
  8. Nedávam peniaze cudzím ľuďom na riešenie ich zdravotných problémov.
  9. Nerozmieňam peniaze cudzím ľuďom.
  10. Nenastupujem k cudzím ľuďom do auta.
V prípade potreby volajte políciu na čísle 158 alebo senior linku 0800 172 500.

Text a snímka Jana Škutková

(Uverejnené v Hlase Nového Mesta č. 4/2019, nájdete ho na stránke: https://www.banm.sk/data/att/11198.pdf)


Vytvorené: 10.04.2019 13:13, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore