Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Registrácia chovu ošípaných

23.11.2018 - Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto informuje obyvateľov o povinnosti registrovať chovy ošípaných už od jedného kusa ošípanej a vyzýva obyvateľov na splnenie tejto povinnosti.
Registráciu v zmysle horeuvedeného paragrafu je potrebné vykonať doručením žiadosti na RVPS Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava poštou, e-mailom na: ZdravieZvierat.BA@svps.sk. prípadne osobne. 
Bližšie informácie
Tlačivo na registráciu chovu


Vytvorené: 23.11.2018 10:10, webman
Hore
Hore
Hore