Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referent/Referentka pre komunikáciu

Referent/Referentka pre komunikáciu
02.02.2024 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

referent/ka pre komunikáciu

 

Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava

Mesačný plat: od 1400 €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov

Termín nástupu: ihneď / po dohode

Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:

 • príprava tlačových správ, odpovedí pre novinárov, článkov do miestnych novín, podkladov pre mediálne výstupy,
 • zabezpečovanie komunikácie s verejnosťou,
 • príprava článkov do miestnych novín a iných informačných prostriedkov mestskej časti,
 • koordinácia komunikačných výstupov miestnych rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • zabezpečovanie monitoringu médií so zameraním na komunálnu politiku a problémy samosprávy, získavanie a analýza medializovaných informácií,
 • príprava podkladov pre verejné vystúpenia vedenia miestneho úradu,
 • koordinácia a PR podpora kultúrnych aktivít v súčinnosti  s organizáciami mesta,
 • spolupráca na obsahu a editácii textov pre sociálne siete miestneho úradu,
 • spolupráca na komunikačnej stratégii mestskej časti,
 • spolupráca pri navrhovaní, uplatňovaní a sledovaní komunikačnej stratégie a komunikačných plánov mestskej časti,
 • plánovanie a tvorba obsahu pre rôzne interné a externé komunikačné kanály,
 • organizovanie mediálnych podujatí a PR kampaní,
 • spolupráca pri verejnom obstarávaní služieb potrebných na realizáciu komunikačných aktivít,
 • iné aktivity a úlohy súvisiace s náplňou práce podľa potreby.

 

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore žurnalistika, média, spoločenské vedy,
 • minimálne 2 roky odbornej praxe v oblasti komunikácie,
 • výborné komunikačné a prezentačné zručnosti v písomnom i ústnom prejave,
 • ovládanie gramatiky, pravopisu, štylistiky,
 • schopnosť pracovať v časovom strese,
 • orientácia v príslušnej legislatíve,
 • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
 • skúsenosť s prácou v samospráve  a s aplikáciami verejnej správy je pre nás výhodou,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť,
 • konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:

 

 • odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac apríl vo výške až do 50 % funkčného platu,
 • za mesiac september  vo výške až do 50 % funkčného platu,
 • 13. plat vo výške 100 % funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 4 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • Multisport karta.

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované dokumenty:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

 

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

 

Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 16.2.2024 na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto , Referát personalistiky a miezd, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava  alebo na adresu personalne@banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným,  ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.



Vytvorené: 02.02.2024 10:43, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore