Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referent/Referentka KULTÚRY

Referent/Referentka KULTÚRY
30.11.2023 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

referent/ka  kultúry

 

Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava

Mesačný plat: od 1300 €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov

Termín nástupu: ihneď / po dohode

Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

 

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:

 • PR a marketing podujatí organizovaných Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) a jej príspevkových inštitúcií,
 • komunikácia a spolupráca s kultúrnymi, športovými aktérmi, klubmi, združeniami, spolkami, školami, dennými centrami pri príprave programu na celý kalendárny rok a ich následná propagácia,
 • príprava podkladov pre grafiku a následné zadávanie do tlače,
 • príprava dotazníkov a realizácia dotazníkových prieskumov, vyhodnocovanie,
 • grantová činnosť,
 • vyhodnocuje úspešnosť realizovaných kultúrnych podujatí,
 • spolupráca a súčinnosť s ďalšími organizačnými útvarmi mestskej časti, s organizáciami iných inštitúcií vyplývajúca zo zverenej agendy,
 • produkčno-kreatívne práce pri organizovaní podujatí, ktoré organizuje mestská časť alebo jej príspevkové organizácie.

 

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 • vzdelanie stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa,
 • minimálne 2 rokov odbornej praxe v oblasti administratívnych procesov,
 • minimálne 2 roky praxe v kultúrnej, športovej alebo sociálnej oblasti,
 • organizačné schopnosti,
 • orientácia v príslušnej legislatíve,
 • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
 • skúsenosť s prácou v samospráve  a s aplikáciami verejnej správy je pre nás výhodou,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť,
 • konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:

 • štvrťročné odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac marec vo výške 25% funkčného platu,
 • za mesiac jún vo výške 50% funkčného platu,
 • za mesiac september  vo výške 25% funkčného platu,
 • koncoročná odmena vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dní sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • multisport karta.

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

 

Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis, motivačný list s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 22.12.2023 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Referát personalistiky a miezd, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava  alebo na adresu personalne@banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

 

*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia.

 

 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 Vytvorené: 01.12.2023 11:18, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore