Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pri jesennom upratovaní pomôžu veľkoobjemové kontajnery

Pri jesennom upratovaní pomôžu veľkoobjemové kontajnery
07.09.2023 -

Veľkoobjemový kontajner bude pristavený na stojisko v uvedený deň vždy o 10:00 h a uloženie odpadu doň je možné len do 17:30 h. Nadrozmerný odpad musí byť pred jeho uložením rozobraný a je potrebné vložiť ho priamo do kontajnera.

Do veľkoobjemového kontajnera alebo jeho blízkosti  je  zakázané  uložiť

  • elektrické, elektronické a plynové spotrebiče;
  • lieky, chemické látky, oleje, akumulátory, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a pod.;
  • stavebný odpad, auto plasty, pneumatiky;
  • recyklovateľný odpad a bio odpad zo záhrad.

 

Rozmiestnenie kontajnerov - vždy od 10. do 17.30 h

 

 ulica    stojisko  termín
Teplická    roh Sliačska 12. 9. 2023  
Sliačska ul.  konečná  MHD 12. 9. 2023  
Za Kasárňou    pri trafostanici 14. 9. 2023 
Ovručská ul.  pri parkovisku 14. 9. 2023 
Ľudové námestie pri parku 14. 9. 2023 
J. C. Hronského pri garážach 19. 9. 2023
Muštová

roh Horská (prvá križovatka od Sliačskej)

19. 9. 2023
Pri Bielom kríži  pri potoku  19. 9. 2023
Varšavská pri garážach   21. 9. 2023
Unitas, Šancová 23 do dvora  21. 9. 2023
Družstevná Kalinčiakova pri vjazde  21. 9. 2023
Škultétyho - Plzenská parkovisko 26. 9. 2023
Bartoškova - Športová pred garážami 26. 9. 2023
Mestská - Osadná pri parku 26. 9. 2023
Čsl. parašutistov pri škôlke  28. 9. 2023
Jeséniova pri HMÚ 28. 9. 2023
Thurzova  pri detskom ihrisku 28. 9. 2023
Odborárska garáže pri ZŠ  3. 10. 2023
Pluhová dvor č. 4-6 3. 10. 2023
Matúškova –Jaskový  rad roh ulíc 3. 10. 2023
Višňová  parkovisko  5. 10. 2023
Jahodová pri detskom ihrisku 5. 10. 2023
Guothova č. 9-11 5. 10. 2023
Magurská  pred garáže dom číslo 3 10. 10. 2023
Horská roh Jurská 10. 10. 2023
Koziarky križovatka nad Kovovýrobou 10. 10. 2023
Mierová kolónia Tylova ul. 12. 10. 2023
Pri starom ihrisku pri záhradách 12. 10. 2023
Záborského stojisko pri parkovisku 12. 10. 2023
Brečtanová roh Cesta na Kamzík 17. 10. 2023
Hrdličkova č. 32 – súkr. parkovacie boxy 17. 10. 2023
Česká roh Kukučínovej ul.  19. 10. 2023 
Stará Klenová  podľa voľného miesta 19. 10. 2023 
Budyšínska podľa voľného miesta 19. 10. 2023 
Bojnická   24.10.2023

 

 Vytvorené: 27.10.2023 11:59, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore