Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prerušenie prevádzky materských škôl počas sviatkov

Prerušenie prevádzky materských škôl počas sviatkov
28.11.2023 - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v súlade s ustanovením § 150a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

v nasledovných dňoch mesiaca december 2023 a január 2024:
27.12.2023 až 05.01.2024
MŠ Cádrova 15
MŠ Na Revíne 14
MŠ Osadná 5
MŠ Rešetkova 6
MŠ Jeséniova 61
MŠ Kalinčiakova 12
MŠ Odborárska 2
MŠ Letná 7
MŠ Teplická 5
MŠ Legerského 18
MŠ Pionierska 12/A
MŠ Šuňavcova 13
MŠ Šancová 65


Vytvorené: 28.11.2023 10:42, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore