Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prečítajte si, ako by malo vyzerať Nové Mesto v roku 2030

Prečítajte si, ako by malo vyzerať Nové Mesto v roku 2030
25.10.2022 - Naša mestská časť má hotový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) pre roky 2022 až 2030. Ide o strategický materiál, ktorý odpovedá na to, ako sa bude meniť mestská časť Bratislava-Nové Mesto počas najbližších rokov a ako bude vyzerať v roku 2030.
Zhruba 200-stranový dokument zostavili odborníci z Inštitútu priestorového plánovania aj na základe dát získaných z podnetov a návrhov obyvateľov mestskej časti. PHSR má význam aj pre financovanie projektov a je dôležitý aj pre získavanie dotácií.
Pre rýchlejšie a prehľadnejšie oboznámenie sa s hlavnými bodmi novomestského PHSR pripravili kolegovia z oddelenia životného prostredia a územného plánovania jeho stručnú verziu, tzv. Mini PHSR. Názorne zobrazuje, z čoho vychádza pri prioritách a akými projektami ich dosiahnuť.
Stiahnuť a prečítať si môžete aj na našej stránke: /data/files/17028_banm_mini-phsr-2022-2030.pdf
Celú verziu PHSR nájdete tu: /data/files/16814_zmenseny_phrsr-banm-verzia-jul-2022.pdf


Vytvorené: 25.10.2022 15:00, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore