Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Povedzte nám svoj názor

Povedzte nám svoj názor
17.03.2023 -

Do 31. marca máte možnosť vyjadriť svoj názor k téme kultúra a komunitný život v našej mestskej časti.
Stačí kliknúť na odkaz, ktorý nájdete nižšie. 
Veľmi si vážime každého, kto si nájde zopár minút na vyplnenie dotazníka. Ďakujeme! 
Odkaz na dotazník: https://arcg.is/4a1jL 

V prípade, že sa aktívne zapájate do života v našej mestskej časti ako organizátor kultúrnych, športových a iných podujatí, zapojte sa do dotazníkového prieskumu určeného pre vás:
https://forms.gle/pE6ozofhH1FmPhVh9 



Vytvorené: 12.04.2023 11:31, webman
Hore
Hore
Hore