Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Potravinová pomoc: Slovenský Červený kríž v marci rozdá balíky rodinám v hmotnej núdzi

23.02.2017 - Slovenský Červený kríž bude v mesiaci marec 2017 opäť distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí v januári 2017 poberali dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie zadefinované kritériá (nezaopatrené dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia apod.), si môžu v mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto potravinové balíky vyzdvihnúť nasledovne:
 
Štvrtok                     09.03. 2017                        13.00 – 15.30                    Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie

Pondelok                 20.03. 2017                        09.00 – 11.00                    Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie
 
K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.


Vytvorené: 23.02.2017 09:03, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore