Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Plánujete tento rok svadbu? Prinášame vám veľký prehľad termínov sobášnych obradov v Novom Meste

Plánujete tento rok svadbu? Prinášame vám veľký prehľad termínov sobášnych obradov v Novom Meste
19.01.2022 - Plánujete tento rok vstúpiť do manželstva? Prinášame vám plán termínov sobášnych obradov, ktoré má mestská časť Nové Mesto schválený na rok 2022. Ide o sobotné termíny v obradnej sieni v budove bývalej Konskej železnice na Krížnej ulici, vždy dva v každom mesiaci. Prvý termín je vždy v prvej polovici mesiaca, druhý v druhej polovici.

Plán sobášnych obradov do konca roka 2022:
5. a 19. február
12. a 26. marec
9. a 23. apríl
7. a 21. máj
11. a 25. jún
9. a 23. júl
13. a 27. august
10. a 24. september
8. a 22. október
12. a 26. november
3. a 17. december


Pre snúbencov, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v našej mestskej časti, je sobáš v uvedených termínoch bezplatný. Dohodnúť si možno aj termín mimo schváleného časového plánu, v tom prípade sa uhrádza poplatok.

Novomestský matričný úrad vykoná počas roka okolo 150 sobášnych obradov, pričom prevažná väčšina párov si povie svoje „áno“ v budove Konskej železnice. Bratislavskí snúbenci vyhľadávajú novomestskú „Konku“ z dôvodu peknej obradnej siene v historickej budove, ale aj pre jej výbornú dostupnosť a možnosť parkovania. Preto až jednu tretinu sobášov tu uzatvárajú páry bez trvalého pobytu v našej mestskej časti.

Ak plánujete svadbu v Novom Meste a potrebujete viac informácií, kontaktujte priamo Matričný úrad na Junáckej ulici č. 1: 02/49 253 263, dôležité informácie nájdete aj na stránke: http://www.banm.sk/matricny-urad/.


Vytvorené: 21.01.2022 10:29, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore