Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Piatok 15. mája je posledný deň na podanie prihlášky na strednú školu

Piatok 15. mája je posledný deň na podanie prihlášky na strednú školu
15.05.2020 - Rodičia, žiaci, pozor! Dnes je posledný deň na podanie prihlášky na strednú školu. Žiak alebo rodič môže do 15. mája podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole v budúcom školskom roku 2020/2021.
K prihláške tento rok nie je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, informuje na svoje stránke https://www.minedu.sk/ ministerstvo školva. „Prihlášku na vzdelávanie je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Ak za vás tento úkon vykonala základná škola, nie je potrebné posielať prihlášku opätovne.“
Rovnaký termín platí aj pre žiakov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na 8-ročnom gymnáziu. Prihlášku je potrebné doručiť tiež najneskôr do 15. mája, pričom rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky strednej škole.
Informáciu o prijatí alebo neprijatí žiaka zverejní stredná škola 29. mája na webe alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. Ako ďalej informuje rezort školstva, v prípade prijatia škola doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy, alebo mu odošle naskenované tlačivo e-mailom alebo poštou.
Kto sa na vybranú SŠ nedostane, bude mať ešte jednu šancu – na prípadné neobsadené miesta sa na stredných školách uskutoční do 23. júna prijímacie konanie.

O prijímaní na stredné školy v mimoriadnom režime sme vás informovali aj v článku: https://www.banm.sk/klasicke-prijimacky-na-stredne-skoly-tento-rok-nebudu-o-prijati-rozhodnu-vysvedcenia-a-uspechy-na-olympiadach/

 


Vytvorené: 15.05.2020 08:43, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore