Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odvoz záhradného bioodpadu z rodinných domov bude realizovaný do 1. decembra 2023

Odvoz záhradného bioodpadu z rodinných domov bude realizovaný do 1. decembra 2023
15.11.2023 -

Vážení obyvatelia rodinných domov,

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) v spolupráci s hlavným mestom predlžuje odvoz záhradného bioodpadu do 1. decembra 2023.

Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň (47. kalendárny týždeň) vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 20. novembra do 24. novembra 2023, a to v zmysle harmonogramu.
Domácnostiam, ktoré majú odvoz v párny týždeň (48. kalendárny týždeň) vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 27. novembra do 1. decembra 2023, a to v zmysle harmonogramu.

Presný deň odvozu si môžete pozrieť v tabuľke https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/

Štandardne je odvoz BRO zo záhrad v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 6/2020, realizovaný  spoločnosťou OLO sezónne, a to od marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní. O začiatku odvozu v roku 2024 budeme včas informovať. 

V prípade zmeškania termínu posledného odvozu môžete celoročne využiť zberný dvor OLO na adrese Stará Ivanská cesta 2, ktorý je otvorený od pondelka do soboty v čase od 8:00 do 18:00 hod, v nedeľu a počas sviatkov je zatvorený. Podmienky vstupu na zberný dvor nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/.

Zdroj: OLO a.s. Posledná aktualizácia: 15.11.2023 15:11
Hore
Hore
Hore