Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

17.04.2019 - Bratislavská mestská spoločnosť OLO zabezpečí odvoz odpadu aj počas veľkonočných sviatkov. Odvozy sa však budú vykonávať v upravenom režime.
Na Veľký piatok 19.4.2019, v sobotu 20.4.2019 a v dňoch 23.4. – 27.4.2019 (utorok – sobota), bude odvoz odpadu v Bratislave prebiehať bez zmeny, podľa harmonogramu.
Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu z hnedých zberných nádob nebude vykonaný na Veľkonočný pondelok 22.4.2019. Náhradné odvozy odpadu za Veľkonočný pondelok budú prebiehať nasledovne:
  • Zmesový komunálny odpad z rodinných domov – v utorok 23.4.2019.
  • Bioodpad z hnedých zberných nádob – v stredu 24.4.2019.
  • Odvoz odpadu z bytových domov – v termínoch 20.4. – 27.4.2019.
Všetky náhradné odvozy odpadu za Veľkonočný pondelok budú ukončené najneskôr do soboty 27.4.2019.
Prosíme obyvateľov rodinných domov, aby svoje hnedé a čierne nádoby vyložili večer pred plánovaným odvozom odpadu a ponechali ich sprístupnené do vyprázdnenia.
Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.
Informácie o odvoze odpadu počas májových sviatkov, ako i ďalšie aktuálne informácie, súvisiace s nakladaním s odpadom v Bratislave nájdete v OLO Spravodaj.


Vytvorené: 17.04.2019 09:06, webman
Hore
Hore
Hore