Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Od 4. decembra sa v Bratislave bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov

Od 4. decembra sa v Bratislave bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov
28.11.2023 -

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania,

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje,

že v týždni od 4. decembra 2023 sa v Bratislave bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov. Zistiť si svoj odvozový deň môžete na stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/ 

Kuchynský bioodpad sa v Bratislave zbiera celoročne. Interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. V týždni od 4. decembra 2023 prebehne zmena intervalu odvozov kuchynského bioodpadu z aktuálnych 2x na 1x za 7 dní. V takomto intervale sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 4. marca 2024.

Minuli sa vám kompostovateľné vrecká? Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť tu:

Do zberu sa môžu ešte stále zapojiť všetky domácnosti Bratislavy, ktoré to v minulom roku nestihli

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak ešte urobiť. Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00 hod. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

Viac informácií nájdete na https://www.olo.sk/kbro/

Zdroj: OLO a.s.


Vytvorené: 28.11.2023 11:14, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore