Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto od 10.marca zatvára denné a komunitné centrá a detské jasle

09.03.2020 - Na základe predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia sa uzatvorenia denných centier, komunitných centier a zariadení starostlivosti o detí do troch rokov veku.
Denné centrá budú poskytovať výlučne výdaj stravy.
Príkaz prednostu je platný od 10.03.2020 až do odvolania.

Príkaz prednostu: príkaz prednostu č.1_2020 - zatvorenie denných centier


Vytvorené: 13.03.2020 11:50, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore