Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto je najtransparentnejšie mesto v Bratislave a kraji a druhé na Slovensku!

Nové Mesto je najtransparentnejšie mesto v Bratislave a kraji a druhé na Slovensku!
16.10.2018 - Bratislavské Nové Mesto je druhým najtransparentnejším mestom na Slovensku, pričom v rámci Bratislavy a bratislavského kraja sa umiestnilo na prvom mieste. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka transparentnosti samospráv, ktorý dnes zverejnila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Nové Mesto si tak ešte viac vylepšilo svoju pozíciu z roku 2016, kedy skončilo na 4. priečke. Pritom ešte v roku 2010 bolo až na 42. mieste.
V Novom Meste sa dlhodobo snažíme držať hesla: Zverejníme všetko, čo sa dá a nielen to, čo musíme. Mám z tohto výsledku veľkú radosť. O to viac, že je za ním osem rokov tvrdej práce a desiatky konkrétnych krokov,“ povedal starosta mestskej časti Rudolf Kusý.
Analytici hodnotili sto najväčších miest na Slovensku. „Okrem zvyšujúcej sa otvorenosti je dobrou správou i to, že TIS mohla po prvý raz udeliť najvyšší rating transparentnosti A+, ktorý získali za prekonanie hranice 85 percent dve samosprávy,“ hovorí analytik TIS Michal Piško. Okrem prvého Vranova nad Topľou s 87% dosiahlo rating A+ práve Nové Mesto, ktoré za Vranovom zaostalo len o jediné percento. „Ďakujem všetkým kolegom, ktorí k tomuto výsledku prispeli. Zároveň stále vidím priestor na zlepšenie a spolu s kolegami ho určite využijeme,“ dodal starosta Kusý.
Transparency International hodnotilo u najväčších slovenských obcí a miest viacero oblastí: prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovaní, verejné obstarávanie, rozpočet, dotácie, etiku a konflikt záujmov či územné plánovanie a stavebný úrad.
Starosta Kusý pripomína, že mestská časť si pred časom dala externou firmou vypracovať audit transparentnosti, na základe ktorého prijala balík konkrétnych úloh pod názvom „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“. „Cieľom projektu bolo posilnenie transparentnosti, hospodárnosti pri verejnom obstarávaní, efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu.“ Okrem množstva drobných zmien Nové Mesto spustilo stránku otvorene.banm.sk, kde ľudia nájdu všetko o prideľovaní bytov, obsadzovaní pracovných miest, o verejných obstarávaniach úradu, predaji majetku a podobne. Nové Mesto tiež rozbehlo stránku digitálneho zastupiteľstva banm.zastupitelstvo.eu, ktoré umožňuje efektívnu kontrolu a lepšiu informovanosť verejnosti smerom k poslancom a zastupiteľstvu.
Rebríček Transparency International Slovensko nájdete tu: http://samosprava.transparency.sk/rankings/cities


Vytvorené: 16.10.2018 15:24, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore