Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nezabudnite! Výzva na bezpečnostné orezy zelene, ktorá prerastá do priestoru ciest a chodníkov

Nezabudnite! Výzva na bezpečnostné orezy zelene, ktorá prerastá do priestoru ciest a chodníkov
08.10.2021 - Vážení susedia! Na viacerých miestach v mestskej časti prerastajú stromy, kríky a iná zeleň zo súkromných pozemkov do priestoru chodníkov a ciest, čo komplikuje ich plynulé využívanie a môže vytvárať na komunikáciách nebezpečné stituácie. Chceme vám preto aj touto cestou pripomenúť povinnosť zabezpečiť ich orezy (v zmysle zákona 135/1961 Z.z. § 14), čím prispejete k väčšej bezpečnosti chodcov a dopravy. Takéto orezy je nutné vykonať okamžite, aby nedošlo k poškodeniu zdravia, života či majetku účastníkov premávky. Nie je potrebné ich nahlasovať.
Ďakujeme za pochopenie.


Vytvorené: 11.10.2021 10:15, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore