Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nelegálny výrub na Kolibe: vlastník pozemku musí vysadiť nové stromy

10.06.2014 - V kauze nelegálneho výrubu stromov na Kolibe nastal zásadný posun. Ministerstvo pôdohospodárstva SR právoplatne zrušilo pôvodné rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Bratislave z minulého roka o vyňatí predmetného pozemku z lesného fondu a jeho preklasifikovaní na „ostatnú plochu“. Znamená to, že táto lokalita je aj právne opäť vnímaná ako les.
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva v predmetnej veci vydala tri rozhodnutia, ktorými rozhodla o zrušení rozhodnutí Obvodného lesného úradu v Bratislave. V tejto veci sa uplatní postup v súlade s platnou legislatívou na úseku lesného hospodárstva,“ potvrdil hovorca ministerstva pôdohospodárstva Peter Hajnala.
Ako povedal pre médiá minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, vlastníkom pozemku, ktorí tu nechali koncom minulého roka vyrúbať stovky stromov, nariadili túto lokalitu vrátiť do pôvodného stavu – teda ju opäť zalesniť. Majitelia pozemku podľa jeho slov budú musieť do dvoch rokov na mieste vysadiť na vlastné náklady nové stromy. 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto toto rozhodnutie víta. „Od začiatku tvrdíme, že išlo o nepovolený výrub stromov. Od prvého momentu preto intenzívne spolupracujeme s políciou a s inšpekciou životného prostredia. Vždy sme predmetný pozemok vnímali ako les, ktorý ním aj musí zostať,“ zdôraznil starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý.
V prípade nelegálneho výrubu stromov na Kolibe prebieha aj policajné vyšetrovanie.
 Vytvorené: 11.06.2014 13:24, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore