Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť dnes otvorila vnútroblok s detským ihriskom na Ľudovom námestí

Mestská časť dnes otvorila vnútroblok s detským ihriskom na  Ľudovom námestí
13.09.2023 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dnes slávnostne otvorila zregenerovaný vnútroblok na Ľudovom námestí. Nové hojdačky, prevažovadlá, kolotoč či lezeckú pyramídu si hneď vyskúšali škôlkari z Materskej školy Letná. Projekt regenerácie vnútrobloku je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Dnes sme oficiálne otvorili zregenerovaný vnútroblok na Ľudovom námestí. Súčasťou projektu bola investícia do detského ihriska a športoviska. Zároveň sú na ihrisku mnohé opatrenia, ktoré dovoľujú priestoru prispôsobiť sa klimatickým zmenám. Investícia je podporená aj eurofondami v sume takmer 320 000 eur,” zhrnul starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka. 

Regenerácia vnútrobloku - detského ihriska na Ľudovom námestí mala za cieľ podporiť zelenú infraštruktúru a celkovú regeneráciu vnútrobloku. Projekt tiež kládol veľký dôraz na ekológiu a zlepšenie vodozádržných a výparných vlastností priestoru.

Jedným z kľúčových aspektov projektu je prepojenie existujúceho detského ihriska s okolitým parkom, zachovávajúc pôvodnú koncepciu parku, ako jedného celku s plochou ihriska.

Deti tak od dnes môžu využívať novú lezeckú pyramídu, hojdačky či kolotoč. Na ihrisku je 16 nových lavičiek, 3 stojany na bicykle, fontána na pitie a 23 novovysadených stromov.
Dovedna bolo na ihrisku vysadených 311 okrasných trvaliek a tráv a 19 brečtanov. Nové hracie prvky sú rozdelené do celkov pre mladších aj starších návštevníkov.

Tento projekt je financovaný z operačného programu IROP z výzvy na Podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk vo výške 318 345,89 €.
 


Vytvorené: 19.09.2023 10:24, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore