Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá upratovačku pre denné centrá a pracovníka do sociálnej výdajne

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá upratovačku pre denné centrá a pracovníka do sociálnej výdajne
07.12.2016 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovné pozície

•   upratovačka + výdaj stravy pre denné centrá seniorov /znížený  pracovný úväzok

Miesto práce:  Denné centrum seniorov  Športová 1, Bratislava a Denné centrum seniorov Stromová 18, Bratislava
Požiadavky: ukončené min. základné vzdelanie, kladný vzťah k práci, manuálna zručnosť, dobrá fyzická kondícia, platný zdravotný preukaz
Náplň práce:
- udržiavanie čistoty v pridelenom priestore alebo objekte,
- vysávanie nečistôt z kobercov, rohožiek a iných povrchov,
- umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch,
- čistenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadeni,
- vysýpanie a odnášanie nečistôt do smetných košov, umývanie nádob používaných pri výdaji stravy,
- čistenie okien 3 krát ročne,
- vykonávanie ostatných bežných upratovacích prác (utieranie prachu, zarnetanie, tepovanie a podobne),
- nahlasovanie obedov dodávateľovi obedov podľa požiadaviek stravníkov,
- denné prebierka obedov a výdaj obedov stravníkov, vedenie dennej evidencia odobratých obedov,
- vypracovanie sumárnych mesačných výkazov

•  pracovník do sociálnej výdajne /znížený  pracovný úväzok

Miesto práce:  Tržnica, Šancová 112, Bratislava
Požiadavky: ukončené min. stredné vzdelanie, kladný vzťah k práci manuálna zručnosť, dobrá fyzická kondícia, platný zdravotný preukaz, základné počítačové zručnosti
Náplň práce:
- manuálna  prebierka a vykladanie tovaru do regálov,
- triedenie tovaru podľa záruky, kvality a komodity,
- obsluha klientov podľa požiadaviek,
- sledovanie odobratého množstva v rámci mesačného limitu bodov,
- vydaj tovaru v programe Tangram,
- udržiavanie čistoty v pridelenom priestore alebo objekte

Bližšie informácie: 02/49253377
Termín nástupu: január 2017/dohodou
Žiadosť so životopisom zaslať na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava 3, alebo personalne@banm.sk


Vytvorené: 07.12.2016 11:50, webman
Hore
Hore
Hore