Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá asistenta/pracovníka sekretariátu starostu

12.01.2018 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava  h ľ a d á  záujemcov na pracovnú pozíciu asistent/ pracovník sekretariátu starostu
Miesto práce: 
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Kancelária starostu
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú – zastupovanie počas PN
Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie s maturitou
Jazykové znalosti: anglický alebo nemecký jazyk
Administratívne znalosti: hospodárska korešpondencia – expert
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • pracovné skúsenosti z rovnakej pracovnej pozície
 • vynikajúce organizačné schopnosti, dôslednosť, precíznosť, spoľahlivosť
 • profesionálne komunikačné zručnosti, empatia
 • vysoká miera samostatnosti, logické myslenie, schopnosť rýchlo sa učiť
 • proaktívny a flexibilný prístup k práci
 • vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť, precíznosť
 • slušnosť trpezlivosť, vysoká miera tolerantnosti, vysoké zvládanie stresu
Náplň práce:
 • zabezpečovanie administratívnej a organizačnej podpory
 • plánovanie, pripravovanie a organizovanie porád a pracovných stretnutí vrátane
 • písomných materiálov
 • organizovanie pracovného programu, zabezpečovanie pracovných ciest nadriadených
 • pripravovanie materiálov na stretnutia ako aj dennej agendy v sekretariáte
 • spracovanie, evidencia a distribúcia došlej a odoslanej korešpondencie
 • dobrá znalosť MS Office (Excel, Power Point) na veľmi dobrej užívateľskej úrovni
 • vybavovanie telefonických rozhovorov, návštev
 • komunikovanie s ostatnými úsekmi
 • starostlivosť o dochádzku na vybraných úsekoch
Predpokladaný termín nástupu: február 2018 /dohodou/

Žiadosť zaslať do 31.01.2018 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek , Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 alebo personalne@banm.sk
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 12.01.2018 08:40, webman
Hore
Hore
Hore