Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Šuňavcova 13


Šuňavcova 13
831 04 Bratislava
tel: 02/44 252 623
fax:
email: sunavcova@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk/sunavcova/

Materskú školu riadi: Mgr. Renata Korytárová, zástupkyňa ZŠ Sibírska pre MŠ, 02/44 252 623, sunavcova@sibirska.sk
Vedúca jedálne: Mária Šajgalíková, 02/44 251 091, jedalen@sibirska.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2017/2018: 88
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,30 € (desiata), 0,72 € (obed), 0,25 € (olovrant)

Profil škôlky:

Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, angličtinu, výtvarnú výchovu, prácu na špeciálnych počítačoch pre predprimárne vzdelávanie, učenie sa pomocou hry na interaktívnej tabuli. Organizuje výlety, pohybové aktivity (krúžok hip-hop, plavecký výcvik, korčuľovanie, vozenie sa na poníkoch), výtvarné súťaže a výstavy, divadelné a hudobné predstavenia atď.
Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Sibírska 39
 
Hore
Hore
Hore