Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Šuňavcova 13


Šuňavcova 13
831 04 Bratislava
tel: 02/44 252 623
fax:
email: sunavcova@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk/sunavcova/

Materskú školu riadi: Ivica Podhardská, sunavcova@sibirska.sk
Vedúci jedálne: Dušan Filipovič, 02/44 251 091, jedalen@sibirska.sk
Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2021/2022: 84
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický, nemecký
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata), 0,90 € (obed), 0,26 € (olovrant)


Profil škôlky:

Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, angličtinu, nemčinu, výtvarnú výchovu, prácu na špeciálnych počítačoch pre predprimárne zvdelávanie, učenie sa pomocou hry na interaktívnej tabuli. Organizuje výlety, pohybové aktivity (krúžok hip-hop, plavecký výcvik, korčuľovanie, vozenie sa na poníkoch), výtvarné súťaže a výstavy, divadelné a hudobné predstavenia atď.
Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Sibírska 39
 
Hore
Hore
Hore