Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Odborárska 2


Odborárska 2
831 02 Bratislava
tel: 02/49 202 616
fax:
email: skola@zsodborba.edu.sk
www: msodborarska.webnode.sk/

Materskú školu riadi: Ružena Vlasáková, zástupkyňa ZŠ Odborárska pre MŠ, 02/49 202 616
Vedúca jedálne: Danica Repaská, 02/49 202 615 , sjodborarska@centrum.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2016/2017: 88
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický, ruský
Cena lístka do školskej jedálne: 0,28 € (desiata), 0,68 € (obed), 0,23 € (olovrant)

Zápis do školského roka 2017/2018:
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka od 10. apríla do 26. apríla alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.


Profil škôlky:

Materská škola sa zameriava na výučbu nemeckého, anglického jazyka, ruského jazyka, výtvarnej výchovy, karate, zumby, divadelné predstavenia, environmentálnu výchovu – návštevy zvieratiek, športové aktivity, separovaniu zberu, oživenie ľudových tradícií, na čitateľskú gramotnosť. V priebehu školského roka sa v MŠ realizuje kurz plávania, korčuľovania, lyžovania a gymnastiky.  Z pedagogických prostriedkov prevláda hra, zážitkové učenie, umenie, pracovné aktivity, besiedky, oslavy, výlety, aktivity s rodičmi ako Mikuláš, vianočná tržnica, karneval, MDD, Deň matiek, Juniales, tekvičková slávnosť, rozlúčka s predškolákmi.
Budova materskej školy prešla kompletnou rekonštrukciou. Vďaka nadstavbe boli vytvorené dve nové triedy so spálňami a sociálnym zariadením. Zmodernizovaná bola kuchyňa a jedáleň. Obnovili sme ústredné kúrenie. Zateplenie materskej školy a nové okná prinesú nemalé energetické úspory. Modernizáciou prešla aj telocvičňa ZŠ a športový areál.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Odborárska 2
Hore
Hore
Hore