Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Odborárska 2


Odborárska 2
831 02 Bratislava
tel: 02/49 202 616
fax:
email: skola@zsodborba.edu.sk
www: msodborarska.webnode.sk/

Materskú školu riadi: Ružena Vlasáková, zástupkyňa ZŠ Odborárska pre MŠ, 02/49 202 616
Vedúca jedálne: Danica Repaská, 02/49 202 615 , repaska.danica@zsodborba.edu.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2021/2022: 86
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický, nemecký
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata), 0,90 € (obed), 0,26 € (olovrant)


Profil škôlky:

Materská škola sa zameriava na výučbu nemeckého, anglického jazyka, výtvarnej výchovy, karate, zumby, divadelné predstavenia, environmentálnu výchovu – návštevy zvieratiek, športové aktivity, separovaniu zberu, oživenie ľudových tradícií, na čitateľskú gramotnosť. V priebehu školského roka sa v MŠ realizuje kurz plávania, korčuľovania, lyžovania a turistika.  Z pedagogických prostriedkov prevláda hra, zážitkové učenie, umenie, pracovné aktivity, besiedky, oslavy, výlety, aktivity s rodičmi ako Mikuláš, vianočná tržnica, karneval, MDD, Deň matiek, Juniales, tekvičková slávnosť, rozlúčka s predškolákmi.
Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom, do projektu "Zbierame použité batérie so Šmudlom", Eko - výchovný program spojený so zberom použitých batérií, v spolupráci so spoločnosťou SEWA, a. s. , Eko s organizáciou DAPHNE.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Odborárska 2
Hore
Hore
Hore