Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mapa územných plánov je online

Mapa územných plánov je online
06.08.2020 - Pokračujeme v sprístupňovaní informácií dostupných na mapách mestskej časti, oficiálny mapový informačný systém obsaahuje ďalšie mapové vrstvy.
Mapová aplikácia obsahuje Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy a jednotlivé územné plány zón mestskej časti (Tehelná, Podhorský pás, Koliba-Stráže, Kamenné sady, Horný Kramer). Občania si môžu v aplikácií pozrieť aké je funkčné využitie pozemkov, urbanistické usporiadanie zástavby na pozemkoch (uličné čiary, stavebné čiary) a intenzitu využitia pozemkov. Tieto informácie vedia občania využiť napríklad, keď sa zaujímajú o kúpu pozemku a chcú vedieť čo na danom pozemku môžu postaviť, práve tieto informácie tvoria najväčšiu časť žiadostí o územnoplánovacie informácie a aj s tohto dôvodu očakávame zníženie žiadostí zverejnením tejto aplikácie.

Viac informácií o portáli nájdete na stránke Mapový portál mestskej časti zjednoduší prácu odborníkom a poskytne množstvo užitočných informácií verejnosti


Vytvorené: 06.08.2020 13:36, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore