Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Máme nový futbalový klub. Otvára dvere deťom

Máme nový futbalový klub. Otvára dvere deťom
27.05.2014 - Nové Mesto má od júna svoj futbalový klub. Nesie názov Novomestský športový klub 1922 (NMŠK) a vznikol zlúčením štyroch družstiev, ktoré doteraz fungovali na území mestskej časti – BCT, Štart, ZŠ Kalinčiakova a futbalového klubu nepočujúcich. Memorandum o jeho založení podpísali starosta Rudolf Kusý a Otto Kremmer, prezident jedného zo zakladajúcich klubov NMŠK – FK BCT Bratislava.
Klub bude mať niekoľko tímov – dospelých, starší a mladší dorast, žiakov a tri družstvá prípravky. Hlavný seniorský A-tím hrá 4. bratislavskú ligu. Ťažiskom bude práca s deťmi. „Zhruba 70 percent detí z našich tímov pochádza priamo z Nového Mesta,“ hovorí Otto Kremmer. Už v septembri, od nového školského roka otvorí klub dvere aj pre ďalšie deti – bude sa robiť nábor hráčov do prípraviek, v rámci NMŠK bude fungovať aj futbalová škôlka. „A na novomestských základných školách budú otvorené futbalové krúžky, ktoré taktiež budú pripravovať hráčov pre náš klub,“ dodáva Otto Kremmer.
Ako sa patrí, nový klub prichádza aj s novým znakom. Jeho súčasťou je veverička, ktorá bola symbolom bývalej fabriky Cvernovka a jej klubu BCT. Lopta so siluetami rúk symbolizuje nepočujúcich. Štvorčíslie 1922 je rok vzniku klubu BCT. Znak je ladený do farieb mestskej časti. Areál NMŠK sídli na Tomášikovej ulici, klub má k dispozícii dve trávnaté ihriská, jedno multifunkčné s umelou trávou a onedlho pribudne aj trávnatá tréningová plocha.
O ďalších aktivitách klubu aj o termínoch náboru do prípraviek vás budeme informovať na stránke www.banm.sk a v mesačníku Hlas Nového Mesta.


Vytvorené: 27.05.2014 08:31, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore