Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Likvidácia vianočných stromčekov

13.01.2017 - Spoločnosť OLO a.s. zabezpečuje tradične aj bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov od 9.1.2017 do 28.2.2017. Vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku zberných nádob/kontajnerov na triedený odpad a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob/kontajnerov. Existuje aj ďalšia možnosť, priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO a.s. na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod. Všetky stromčeky budú odvezené a energeticky zhodnotené.


Vytvorené: 13.01.2017 08:22, webman
Hore
Hore
Hore