Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov - od 1. augusta až do odvolania

01.08.2018 - Dôležitá informácia pre občanov! Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území Bratislavy od 1. augusta 2018 od 10:00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Viac informácií: Nebezpečenstvo požiarov leto 2018


Vytvorené: 01.08.2018 13:57, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore