Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

24.08.2017 - Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., udel'uje ,,GENERÁLNY PARDON,, na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovat' svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., (BVS) si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu.
Bližšie informácie
Tlačivo - Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu


Vytvorené: 24.08.2017 07:13, webman
Hore
Hore
Hore