Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Teplická 5


Teplická 5
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 932
www: https://msteplickaba.edupage.org/

Profil škôlky:

Zameraná na pohybovú výchovu, šport, environmentálnu výchovu, cudzie jazyky. Cieľom je vytvárať u detí pozitívny, tvorivý a hodnotiaci vzťah k sebe, iným, rodine, umeniu, prírode, športu, životnému prostrediu. Deti sa hravou formou oboznamujú so základmi  angličtiny, práce s počítačom. Materská škola zabezpečuje predplaveckú prípravu a kurz korčuľovania. Organizuje výlety, divadelné a hudobné predstavenia.

OZ Vláčik - Teplicáčik – občianske združenie EP - MŠ kde môžete poukázať 2 %

Domovská základná škola: Základná škola s materskou školou Riazanská 75
Hore
Hore
Hore