Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Riazanská 75


Riazanská 75
831 03 Bratislava
tel: 02/44 253 122
fax:
email: info@zsriazanska.sk
www: www.zsriazanska.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Rothensteinová  02/ 44 253 122, rothensteinova@zsriazanska.sk

Profil školy

Naša škola sa sústredí na všestranný rozvoj detí, aby si na základe vyučovania v ZŠ dokázali vybrať strednú školu, ktorá by ich napĺňala. To dokáže zabezpečiť ambiciózny, mladý a zanietený kolektív školy.
Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 6. ročníka ponúkame žiakom nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. Vyučovanie jazykov je postavené na komunikácii. V oblasti matematiky využívame v niektorých ročníkoch Hejného metódu vyučovania, ktorá sa osvedčila v mnohých školách. Uprednostňujeme vytváranie tried s menším počtom žiakov, aby sa zvýšila efektivita vyučovania a individuálny prístup k žiakom. Kvalifikovane pracujeme aj so žiakmi s poruchami učenia, prispôsobujeme sa ich možnostiam. Využívame pomoc špeciálneho pedagóga, psychológa, sociálneho pedagóga a pedagogických asistentov.
Súčasťou školy sú dve materské školy, školská jedáleň, školský klub detí, telocvičňa a spolupracujeme aj so Školak klubom, ktorého vnútorné športové haly, šatne či sprchy mestská časť moderne zrekonštruovala – teda ponúkame komplexnú starostlivosť pre deti od predškolského veku po 9. ročník.
V rámci projektu Žiaci sa zúčastňujú zaujímavých súťaží sa zapájame do rôznych ekologických, športových a humanitných aktivít, pravidelne organizujeme exkurzie, školy v prírode, lyžiarske výcviky a ponúkame rôzne záujmové aktivity (krúžky: šach, basketbal, futbal, florbal, a pod.).
Objekt školy prechádza modernizáciou. Naša mestská časť získala na jej rekonštrukciu peniaze z Európskej únie, preto sú základné investície v podobe nových okien, strechy, či zateplenia za nami. Škola má zrekonštruované dve nadštandardne vybavené učebne (technicky aj didaktickými pomôckami), jazykovú a chemicko-biologicko-fyzikálnu. Vytvorili sa nové triedy pre škôlkarov a školákov.
V tomto roku Nové Mesto zrekonštruuje telocvičňu aj vonkajší športový areál, ktorý bude jedným z najmodernejších na Slovensku.

2 % z dane:

ZŠ Riazanská 75
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75
Adresa sídla: ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 30851815
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: nákup šatníkových skríň, tabúľ, učebníc cudzích jazykov, alternatívnych učebných pomôcok, financovanie vzdelávacích aktivít.
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzNyZzdWJwYWdlPTA%3D

MŠ Letná 7 
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri MŠ Letná 7
Adresa sídla: MŠ Letná 7, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 173196170447
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: materiálno-technické vybavenie, didaktické pomôcky, aktivity pre deti
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzNyZzdWJwYWdlPTE%3D

MŠ Teplická 5
Obchodné meno: Rodičovské združenie Vláčik -Teplicáčik
Adresa sídla: MŠ, Teplická 5, 831 02 Bratislava
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42448255
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: materiálno-technické vybavenie, didaktické pomôcky, aktivity pre deti
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzNyZzdWJwYWdlPTI%3D

 

Súčasti základnej školy:
Materská škola Letná 7
Materská škola Teplická 5
 

Hore
Hore
Hore