Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Riazanská 75


Riazanská 75
831 03 Bratislava
tel: 02/44 253 122
fax:
email: info@zsriazanska.sk
www: www.zsriazanska.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Rothensteinová  02/ 44 253 122, rothensteinova@zsriazanska.sk

Profil školy

Cieľom výchovy a vzdelávania na našej škole je utváranie komplexnej osobnosti žiačky/žiaka     a rozvoja jej/jeho potenciálu. Počas štúdia kladieme dôraz na osvojenie požadovaných vedomosti a ich prepájanie s životom žiačok a žiakom. dokáže vyhľadávať a analyzovať informácie, prezentovať výsledky svojej práce a dávať i prijímať spätnú väzbu. Žiačky a žiakov vedieme najmä k vyhľadávaniu a analýze informácií, prezentovaniu výsledkov svojej práce i prijímaní a dávaní spätnej väzby. Ďalej sa zameriavame na rozvoj sociálnych zručností, ktoré rozvíjame v každodennej interakcii so spolužiakmi a tiež dospelými, ktorí sa o nich starajú. Žiačky a žiakov vedieme k rešpektujúcej komunikácii, vecnej argumentácii primeranej vekovej úrovni, tiež k poznávaniu a pozitívnemu vzťahu k prostrediu, v ktorom žijú, či už sa jedná o prostredie pracovné, prírodu a bytosti, ktoré sú ich súčasťou. Našim cieľom je úspešné prijatie žiačok a žiakov na nimi vybratú strednú školu a ich uplatnenie v ďalšom štúdiu a živote.

V škole pracuje Školský podporný tím zložený z troch špeciálnych pedagogičiek, dvoch sociálnych pedagógov, jednej školskej psychologičky, desiatich asistentov a asistentiek učiteľa.

Škola má zrekonštruované dve nadštandardne vybavené učebne (technicky aj didaktickými pomôckami), jazykovú a chemicko-biologicko-fyzikálnu. Vytvorili sa nové triedy pre škôlkarov a školákov. Súčasťou školy sú i dve materské školy, školská jedáleň, školský klub detí, telocvičňa a spolupracujeme aj so Školakklubom, ktorého vnútorné priestory využívame počas vyučovania i mimo neho. V areáli školy sa tiež nachádza novozrekonštruovaný školský dvor, ktorý využívajú nielen žiačky a žiaci našej školy ale i verejnosť.

2 % z dane:

ZŠ Riazanská 75
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75
Adresa sídla: ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 30851815
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: nákup šatníkových skríň, tabúľ, učebníc cudzích jazykov, alternatívnych učebných pomôcok, financovanie vzdelávacích aktivít.
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzNyZzdWJwYWdlPTA%3D

MŠ Letná 7 
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri MŠ Letná 7
Adresa sídla: MŠ Letná 7, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 173196170447
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: materiálno-technické vybavenie, didaktické pomôcky, aktivity pre deti
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzNyZzdWJwYWdlPTE%3D

MŠ Teplická 5
Obchodné meno: Rodičovské združenie Vláčik -Teplicáčik
Adresa sídla: MŠ, Teplická 5, 831 02 Bratislava
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42448255
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: materiálno-technické vybavenie, didaktické pomôcky, aktivity pre deti
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzNyZzdWJwYWdlPTI%3D

 

Súčasti základnej školy:
EP - MŠ pri ZŠ, Letná 7 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Riazanská 75
EP - MŠ pri ZŠ, Teplická 5 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Riazanská 75
 

Hore
Hore
Hore