Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Šuňavcova 13


Šuňavcova 13
831 04 Bratislava
tel: 02/44 252 623
www: https://mssunavcova.edupage.org/

Profil škôlky:

Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, angličtinu, nemčinu, výtvarnú výchovu, prácu na špeciálnych počítačoch pre predprimárne vzdelávanie, učenie sa pomocou hry na interaktívnej tabuli. Organizuje výlety, pohybové aktivity (krúžok hip-hop, plavecký výcvik, korčuľovanie, vozenie sa na poníkoch), výtvarné súťaže a výstavy, divadelné a hudobné predstavenia atď.

Domovská základná škola: Základná škola s materskou školou Sibírska 39
 
Hore
Hore
Hore