Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Šancová 65


Šancová 65
831 06 Bratislava
tel: 02/55 562 464
www: https://mssancova.edupage.org/

Profil škôlky:

Ponúka projekt „Brúsime si jazýček nemčinou“, cieľom je vzbudiť hravou formou záujem dieťaťa o jazyk. V ponuke má aj korčuľovanie, plávanie,  výtvarný a tanečný krúžok, angličtinu. Zabezpečuje divadelné predstavenia, detskú olympiádu, fašiangový karneval, enviromentálnu výchovu. Uskutočnila sa rekonštrukcia elektrických rozvodov a sociálnych zariadení. 

Domovská základná škola: Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2
 
Hore
Hore
Hore