Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2


Za kasárňou 2
831 03 Bratislava
tel: 02/44 250 803
email: skola@zakasarnou.sk
www: www.zakasarnou.sk

Riaditeľ školy: PaedDr. Monika Hulenová (profesijný životopis), 02/44 250 803, riaditel@zakasarnou.sk


Profil školy:

Naša škola je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov a rušným spoločenským životom. Naším cieľom je vytvoriť školu rodinného typu, kde sa všetci budú cítiť príjemne, čo sa nám aj darí. Organizovaním rôznych podujatí pre žiakov i rodičov s dôrazom na relax a zábavu vyvažujeme náročnosť nášho školského vzdelávacieho programu. Nemecký jazyk je povinným predmetom už od 1. ročníka a v 3. ročníku sa pridáva anglický jazyk. V škole pôsobia jazykoví lektori, ktorí oživujú a dopĺňajú jazykové vyučovanie väčšinou v 5., 7. a 8. ročníku. V 8. alebo 9. ročníku majú žiaci možnosť získať medzinárodne uznávané certifikáty jazykovej úrovne B1/B2 - Deutsches Sprachdiplom v NJ, Cambridgeský certifikát v AJ, na ktoré sú pripravovaní počas vyučovania, no i v špeciálnych popoludňajších kurzoch. Tím pedagógov je posilnený o školských psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov i pedagogických asistentov.
V škole funguje stredisko športovej gymnastiky, rôzne športové, umelecké, jazykové i technické krúžky, školský časopis, kurzy plávania, fotografovania a ďalšie.
Škola a jej areál mestská časť Bratislava-Nové Mesto významne zrekonštruovala. Zmodernizovala športové ihrisko, pribudli nové herné prvky, opravili sa chodníky a vysadila nová zeleň. Máme nový altánok s letnou triedou, budujeme komunitnú záhradu, postavili sme betónové pingpongové stoly, moderné workoutové ihrisko a v letných mesiacoch pribudne bežecký ovál a detské multifunkčné ihrisko.
Mestská časť vybudovala školskej jedálni vlastnú kotolňu, čo prinesie úspory.
Všetky triedy získali úplne nový vzhľad vďaka výmene podlahovej krytiny, novému nábytku, LCD projektorom a premietacím plátnam. Chodby sú relaxačnými zónami s čitárňou a hernými prvkami ideálnymi na oddych. Sme jednou veľkou zakasárnickou rodinou a skutočnou školou 21. storočia.

2 % z dane:

ZŠ Za kasárňou 2
Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou
Adresa sídla: Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 42257034
Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2 %: nákup učebných pomôcok, tabúľ, modernizácia učební
Informácie: http://www.zakasarnou.sk

MŠ Šancova 65
Obchodné meno: Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová
Adresa sídla: Šancová 65, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 30869862
Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2 %: nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku
Informácie: http://www.zakasarnou.sk

  

Súčasti základnej školy:
Materská škola Šancova 65
 

Hore
Hore
Hore