Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2


Za kasárňou 2
831 03 Bratislava
tel: 02/44 250 803
email: skola@zakasarnou.sk
www: www.zakasarnou.sk

Riaditeľ školy: PaedDr. Monika Hulenová (profesijný životopis), 02/44 250 803, riaditel@zakasarnou.sk


Profil školy:

POVINNÁ NEMČINA UŽ OD 1. ROČNÍKA

Škola je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov. Povinná je nemčina už od 1. ročníka a angličtina od 3. ročníka. V 8. alebo 9. ročníku majú žiaci možnosť získať doklady o znalosti NJ alebo AJ na jazykovej úrovni B1 (Deutsches Sprachdiplom v NJ, Cambridge certifikát v AJ), ktoré sú platné na celom svete. Žiaci sa môžu zúčastniť výmenného pobytu v Nemecku (Koblenz, projekt Erasmus+).
V škole funguje stredisko športovej gymnastiky, športové krúžky - futbal, florbal, krasokorčuľovanie, plávanie, hudobná a výtvarná výchova, folklórny súbor Slniečko. Okrem iného škola podporuje hodiny čítania zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, oživené tematicky zameraným bábkovým divadielkom.
Každoročne organizujeme viacero podujatí: pasovanie prváčikov, deň tekvičiek, vianočná akadémia, varenie vianočného punču, veľkonočné trhy, brigáda ku Dňu Zeme, májový Food Festival, Juniáles.
Škola a jej areál prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Zateplili sa a kompletne zrekonštruovali fasády budov školy, jedálne aj telocvične, vymenili sa okná a vstupné dvere. Zmodernizovalo sa športové ihrisko, pribudli nové herné prvky, opravili sa chodníky a vysadila nová zeleň. Máme nový altánok s letnou triedou, betónové stoly na stolný tenis a v jarných mesiacoch pribudne detské ihrisko. Viaceré triedy získali úplne nový vzhľad vďaka výmene podlahovej krytiny, novým laviciam a stoličkám, vstavaným skriniam, LCD projektorom a premietacím plátnam.

2 % z dane:

ZŠ Za kasárňou 2
Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou
Adresa sídla: Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 42257034
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup učebných pomôcok, tabúľ, modernizácia učební

MŠ Šancova 65
Obchodné meno: Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová
Adresa sídla: Šancová 65, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 30869862
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku.
  

Súčasti základnej školy:
Materská škola Šancova 65

 

Hore
Hore
Hore