Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2


Za kasárňou 2
831 03 Bratislava
tel: 02/44 250 803
email: skola@zakasarnou.sk
www: www.zakasarnou.sk

Riaditeľ školy: PaedDr. Monika Hulenová , 02/44 250 803, riaditel@zakasarnou.sk


Profil školy:

Naša škola je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov a dôrazom na výchovu a komunitný život. Naším cieľom je, napriek vysokému počtu žiakov, vytvoriť školu rodinného typu, v ktorej sa všetci budú cítiť príjemne, čo sa nám aj darí. Organizovaním rôznych podujatí pre žiakov i rodičov s dôrazom na relax a zábavu vyvažujeme náročnosť nášho školského vzdelávacieho programu. Nemecký jazyk je povinným predmetom už od 1. ročníka a v 3. ročníku sa pridáva anglický jazyk. Podľa aktuálnych možností v škole pôsobia jazykoví lektori a v 8. ročníku majú žiaci hodiny konverzácie so špeciálne školenými učiteľmi. Títo ich pripravujú na získanie medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov úrovne B1-B2 – Deutsches Sprachdiplom a Cambridgeský certifikát. Výučba je doplnená možnosťou vzdelávania v popoludňajších prípravných kurzoch. V rámci vyučovania sa neustále zapájame do rôznych projektov. Kvalitný tím pedagógov je posilnený o školský podporný tím pozostávajúci zo školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálneho pedagóga a pedagogických asistentov.

V škole funguje stredisko športovej gymnastiky, rôzne školské i súkromné športové, umelecké, jazykové i technické krúžky, kurzy plávania a korčuľovania a ďalšie.

Školu i jej areál sa nám darí v spolupráci s mestskou časťou rekonštruovať a modernizovať. Výmenou podláh a nábytkov získali triedy i spoločné priestory úplne nový vzhľad. Chodby sa stali relaxačnými zónami s čitárňou, hernými a športovými prvkami ideálnymi na aktívny oddych medzi vyučovacími hodinami. V areáli sa nachádzajú 2 viacúčelové športové ihriská s umelým povrchom, moderné workoutové ihrisko, pingpongové stoly, bežecký ovál, detské ihriská, no i altánky slúžiace ako letné triedy, remeselný domček, komunitná záhrada a množstvo lavičiek na oddych a porozprávanie sa. Podporujeme aktívny transport žiakov i zamestnancov a preto neustále dopĺňame stojany na bicykle a kolobežky. Modernizáciou prešla i školská jedáleň a náš jedálny lístok je zostavený v duchu zdravého stravovania.

V rámci vyučovania sa neustále zapájame do rôznych projektov (Tréneri v škole, Moduly, Erasmus, Aktívna škola, Buddy program, Kreatívna veda, Educate Slovakia a iné), organizujeme zbierky na charitu, komunitné akcie (školský ples, food festival, tradičné trhy, brigády a dobrovoľnícku činnosť), programy pre žiakov v rámci prevencie (besedy, exkurzie, workshopy), vzdelávania pre pedagógov, využívame moderné digitálne technológie, programy, metódy a formy práce. Sme hrdí na to, že sme veľkou zakasárnickou rodinou a skutočnou školou 21. storočia.

2 % z dane:

ZŠ Za kasárňou 2
Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou
Adresa sídla: Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 42257034
Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2 %: nákup učebných pomôcok, tabúľ, modernizácia učební
Informácie: http://www.zakasarnou.sk

MŠ Šancova 65
Obchodné meno: Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová
Adresa sídla: Šancová 65, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 30869862
Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2 %: nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku
Informácie: http://www.zakasarnou.sk

  

Súčasti základnej školy:
EP - MŠ pri ZŠ, Šancova 6 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Za kasárňou 2
 

Hore
Hore
Hore