Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2


Za kasárňou 2
831 03 Bratislava
tel: 02/44 250 803
email: skola@zakasarnou.sk
www: www.zakasarnou.sk

Riaditeľ školy: PaedDr. Monika Hulenová (profesijný životopis), 02/44 250 803, riaditel@zakasarnou.sk


Profil školy:

POVINNÁ NEMČINA UŽ OD 1. ROČNÍKA

Naša škola je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov a rušným spoločenským životom. Napriek veľkosti je naším cieľom vytvoriť školu rodinného typu, kde sa všetci budú cítiť príjemne, čo sa nám aj darí. Organizovaním rôznych podujatí pre žiakov i rodičov s dôrazom na relax a zábavu vyvažujeme náročnosť nášho školského vzdelávacieho programu. Nemecký jazyk je povinným predmetom už od 1. ročníka a v 3. ročníku sa pridáva anglický jazyk. V škole pôsobia jazykoví lektori, ktorí oživujú a dopĺňajú jazykové vyučovanie väčšinou v 5., 7. a 8. ročníku. V 8. alebo 9. ročníku majú žiaci možnosť získať medzinárodne uznávané certifikáty jazykovej úrovne B1/B2 - Deutsches Sprachdiplom v NJ, Cambridgeský certifikát v AJ, na ktoré sú pripravovaní počas vyučovania, no i v špeciálnych popoludňajších kurzoch. Škole sa darí získavať granty v medzinárodných projektov, v ktorých sú potom zapojené rôzne vekové skupiny žiakov. V rokoch 2019-2021 majú možnosť žiaci 2. stupňa pracovať v partnerskom projekte Erasmus+ a zúčastňovať sa týždňových mobilít v krajinách našich zahraničných partnerov. Každoročne organizujeme anglický týždeň ako súčasť projektu Educate Slovakia. Okrem jazykových projektov prebiehajú environmentálne projekty, projekty zamerané na zdravú výživu, no i rôzne krátkodobé či tématicky zamerané projekty.
V škole funguje stredisko športovej gymnastiky, rôzne športové, umelecké, jazykové i technické krúžky, kurzy krasokorčuľovania a plávania, folklórny súbor Slniečko a ďalšie. Okrem iného škola podporuje hodiny čítania zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, oživené tematicky zameraným bábkovým divadielkom a hodiny telesnej výchovy doplnené o gymnastické prvky pod vedením gymnastickej trénerky.
Každoročne organizujeme viacero podujatí: pasovanie prváčikov, deň tekvičiek, vianočnú akadémiu, varenie vianočného punču, veľkolepý školský reprezentačný ples, veľkonočné trhy, brigádu ku Dňu Zeme, májový Food Festival, Juniáles, naše obľúbené a vyhľadávané ranné alebo večerné prednášky pre rodičov s odborníkmi a mnohé iné.
Škola a jej areál prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Zateplili sa a kompletne zrekonštruovali fasády budov školy, jedálne aj telocvične, vymenili sa okná a vstupné dvere. Zmodernizovalo sa športové ihrisko, pribudli nové herné prvky, opravili sa chodníky a vysadila nová zeleň. Máme nový altánok s letnou triedou, budujeme pestovateľské záhradky, postavili sme betónové pingpongové stoly, moderné workoutové ihrisko a v letných mesiacoch pribudne detské multifunkčné ihrisko. Všetky triedy získali úplne nový vzhľad vďaka výmene podlahovej krytiny, novému nábytku, LCD projektorom a premietacím plátnam, ktoré sú už prirodzenou súčasťou vyučovania. Škola sa veľmi rýchlo vysporiadala i s novou situáciou a od apríla 2020 nabehla na dištančné vzdelávanie formou online vyučovania prostredníctvom aplikácie MS Teams. Ku kvalite školy výrazne prispieva stabilný pedagogický zbor, ktorého súčasťou je i podporný tím zložený zo školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálneho pedagóga a pedagogických asistentiek.

2 % z dane:

ZŠ Za kasárňou 2
Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou
Adresa sídla: Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 42257034
Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2 %: nákup učebných pomôcok, tabúľ, modernizácia učební
Informácie: http://www.zakasarnou.sk

MŠ Šancova 65
Obchodné meno: Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová
Adresa sídla: Šancová 65, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 30869862
Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2 %: nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku
Informácie: http://www.zakasarnou.sk

  

Súčasti základnej školy:
Materská škola Šancova 65
 

Hore
Hore
Hore