Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2


Za kasárňou 2
831 03 Bratislava
tel: 02/44 250 803
email: skola@zakasarnou.sk
www: www.zakasarnou.sk

Riaditeľ školy: PaedDr. Monika Hulenová, 02/44 250 803, riaditel@zakasarnou.sk


Profil školy:

POSILNENÉ JAZYKY A POČÍTAČ OD 1. ROČNÍKA

Škola je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov. Povinná je nemčina už od 1. ročníka a angličtina od 3. ročníka. V 8. alebo 9. ročníku majú žiaci možnosť získať doklady o znalosti nemeckého alebo anglického jazyka na jazykovej úrovni B1 (Deutsches Sprachdiplom v NJ, Cambridge certifikát v AJ), ktoré sú platné na celom svete. Žiaci sa môžu zúčastniť výmenného pobytu v Nemecku (Koblenz), ktorý bol zahájený v rámci projektu Erasmus+ v roku 2015.

Výučba jazykov je posilnená zahraničnými lektormi v NJ a AJ, návštevami partnerských škôl v Rakúsku a Nemecku a metódou CLIL (vyučovanie cudzieho jazyka cez ostatné predmety). Žiaci od 1. ročníka pracujú s počítačom a internetom. Na 1.stupni sú v triedach, v ktorých rodičia prejavili záujem, hodiny telesnej výchovy obohatené netradičným zavedením gymnastiky v spolupráci s gymnastickou trénerkou. V škole funguje stredisko športovej gymnastiky, športové krúžky - futbal, florbal, krasokorčuľovanie, plávanie, hudobná a výtvarná výchova, folklórny súbor Slniečko. Okrem iného podporuje škola hodiny čítania zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti oživené tematicky zameraným bábkovým divadielkom.

Popri vzdelávaní škola kladie dôraz aj na osobnostný rozvoj žiakov, prezentačné schopnosti, pocit spolupatričnosti a tímovej práce, čoho dôkazom sú každoročne organizované podujatia, akými sú pasovanie prváčikov, deň tekvičiek, vianočná akadémia, varenie vianočného punču, veľkonočné trhy a v neposlednom rade i Juniáles, ktorého sa pravidelne zúčastňuje veľa absolventov školy, aby sa tak aspoň na chvíľu vrátili do prostredia, v ktorom im bolo príjemne.

Škola a jej areál prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Zateplili sa a kompletne zrekonštruovali fasády budov školy, jedálne aj telocvične, vymenili sa okná a vstupné dvere. Zmodernizovalo sa športové ihrisko, pribudli nové herné prvky, opravili sa chodníky a vysadila nová zeleň.

2 % z dane:

ZŠ s MŠ Za kasárňou 2
Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou
Adresa sídla: Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 42257034
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup učebných pomôcok, tabúľ, modernizácia učební
Kontakt: Katarína Rumanovičová
Informácie: www.zakasarnou.sk

MŠ Šancova 65
Obchodné meno: Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová
Adresa sídla: Šancová 65, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 30869862
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku.
Kontakt: Marek Rudohradský
  

Súčasti základnej školy:
Materská škola Šancova 65

 

Hore
Hore
Hore