Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Na Revíne 14


Na Revíne 14
831 03 Bratislava
tel: 02/20 275 597
www: https://zscaba.edupage.org/a/materske-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxMiZzdWJwYWdlPTEx

Profil škôlky:

Materská škola je elokovaným pracoviskom Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, a nachádza sa  o niekoľko ulíc ďalej, na Kramároch. Materská škola využíva vlastný, veľmi pekne členený vnútorný areál, kde boli aj za podpory zriaďovateľa  zabudované  nové herné prvky, a tiež  nové pieskovisko, prekryté tieniacim prístreškom. V zaujímavo interiérovo navrhnutej budove materskej školy, sú triedy s moderným vybavením a príjemnou atmosférou. Chodby medzi triedami odzrkadľujú každodenný život detí v triedach, s ktorým sa touto cestou oboznamujú rodičia a zároveň sa môžu potešiť činnosťou svojich detí.

V rámci školského vzdelávacieho programu ponúka materská škola tiež plavecký kurz a kurz korčuľovania, otvorila futbalový krúžok a tanečný krúžok, organizuje divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia pre deti.

OZ Revínček – občianske združenie EP - MŠ, kde môžete poukázať 2 %.

Domovská základná škola: Základná škola s materskou školou Cádrova 23

Hore
Hore
Hore