Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Cádrova 23


Cádrova 23
831 01 Bratislava
tel: 02/20 275 593, 02/20 275 592
email: skola@zscadrova.sk
www: zscaba.edupage.org

Riaditeľ školy: Mgr. Mária Dolnáková, 02/20 275 593, 0905 780 697
riaditel@zscadrova.sk              


Profil školy:

AKCENT NA JAZYKY, VEĽA KRÚŽKOV A NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ĆASOPIS

Sme škola v krásnom prostredí na Kramároch, v areáli máme veľa zelene a sme škola rodinného typu. Naši žiaci dosahujú výborné výsledky v celoslovenských testovaniach. Škola poskytuje výučbu dvoch cudzích jazykov od 1. ročníka - podľa výberu rodiča (anglický + nemecký, francúzsky). V rámci podpory vyučovania jazykov sa zapájame do medzinárodných projektov – Educate a Erasmus+, pri ktorých žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch a takisto spoznávajú kultúry iných krajín, spolupracujeme s native speakerami. Rozvíjame i prírodovedné vzdelávanie, deti vychovávame k environmentálnemu povedomiu. Náš časopis Cádroviny získal v tomto školskom roku ocenenie najlepší školský časopis na Slovensku. Ponúkame veľa rôznych zaujímavých krúžkov – environmentálny, varenie, paličkovanie, chemický, programovateľné lego, florbal, basketbal a iné športové krúžky. Vďaka podpore rodičov máme školu dobre vybavenú počítačmi a modernou didaktickou technikou (interaktívnymi tabuľami). U nás môžu deti navštevovať aj základnú umeleckú školu (rôzne odbory) a nemusíte ich voziť po meste. Príďte sa k nám pozrieť a uvidíte!
Máme nové odborné učebne – jazykovú a prírodovednú. V triedach máme vymenené okná, všetky budovy sú zateplené, máme kompletne zrekonštruované vykurovanie. Vo všetkých triedach máme nové lavice a stoličky.
V rámci ďalších potrieb našich žiakov plánujeme v škole skompletizovať špeciálny tím – psychológ, špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.

2 % z dane:

ZŠ s MŠ CÁDROVA

ZŠ Cádrova 23
Obchodné meno: Klub rodičov školy Cádrova
Adresa sídla: Cádrova 23, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 30796741
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %:  ZŠ – výmena tabúľ v triedach, učebné pomôcky na prírodovedné predmety, školské lavice
Kontakt: Ján Šeprák
Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org/percenta2/

MŠ Cádrova 15
Obchodné meno: CÁDROVÁČIK
Adresa sídla:  Cádrová 23, 831 01 Bratislava
IČO: 50089676
Právna forma:  občianske združenie
Účel využitia 2% : učebné pomôcky, skrášlenie dvora
Kontakt: JUDr. Katarína Malovičová
Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org

MŠ Na Revíne 14
Obchodné meno:  REVÍNČEK
Adresa sídla: Na Revíne 14, 831 01 Bratislava
IČO:  50089668
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: učebné pomôcky, vybudovanie hracej plochy v exteriéri materskej školy
Kontakt: Mgr. Zuzana Teplická
Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org
                               

Súčasti základnej školy:
Materská škola Cádrova 15
Materská škola Na Revíne 14
 

Hore
Hore
Hore