Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Cádrova 23


Cádrova 23
831 01 Bratislava
tel: 02/20 275 595, 0917 962 488
email: skola@zscadrova.sk
www: zscaba.edupage.org

Riaditeľ školy: Mgr. Mária Dolnáková, 0917 962 488, riaditel@zscadrova.sk              


Profil školy:

DÔRAZ NA JAZYKY A ŠIROKÁ PALETA KRÚŽKOV

Sme škola v prírodnom prostredí na Kramároch, s niekoľkými ihriskami pre menšie deti a máme aj multifunkčné ihrisko pre športovanie.
Deti prijímame s otvorenou náručou a v takto vytvorenom príjemnom prostredí podávajú niekoľko rokov stabilné výkony v celoslovenských testovaniach. Podporujeme výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka, a to v spolupráci s jazykovou školou CLASS a posilnením hodín s lektormi. Ponúkame aj výučbu nemeckého a francúzskeho jazyka, podľa výberu rodiča. Rozvíjanie komunikačných jazykových zručností pokračuje v projektoch EDUCATE a ERASMUS+.
Každoročne otvárame širokú paletu záujmových útvarov: zázemie u nás majú výtvarníci i grafici, tanečníci, hudobníci i malí chemici, futbalisti, basketbalisti, florbalisti a šachisti. Sľubne sa rozvíja krúžok paličkovania. O živote školy a jej aktivitách pravidelne informuje žiacky školský časopis Cádroviny, ktorý už niekoľkýkrát za sebou získal ocenenie najlepší školský časopis na Slovensku.
Vďaka podpore rodičov máme školu vybavenú modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, novozariadenú odbornú učebňu prírodných vied a knižnicu, triedy s novým nábytkom. V triedach máme vymenené okná, všetky budovy sú zateplené, kompletne je zrekonštruované vykurovanie. Prírodný areál nás vedie k rozvíjaniu environmentálnych aktivít.
Pre rodičov žiakov chceme vytvárať prostredie, kde budú cítiť istotu, že ich deti sú v dobrých rukách a dostanú kvalitné vzdelanie i harmonickú výchovu. Na podporu tohto cieľa vytvárame odborný tím v zložení špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, asistent učiteľa.

2 % z dane:

ZŠ Cádrova 23
Obchodné meno: Klub rodičov školy Cádrova
Adresa sídla: Cádrova 23, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 30796741
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %:  ZŠ – školské pomôcky nad rámec bežného štandardu a podpora školských aktivít

MŠ Cádrova 15
Obchodné meno: CÁDROVÁČIK
Adresa sídla:  Cádrová 23, 831 01 Bratislava
IČO: 50089676
Právna forma:  občianske združenie
Účel využitia 2% : zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti, skrášlenie dvora

MŠ Na Revíne 14
Obchodné meno:  REVÍNČEK
Adresa sídla: Na Revíne 14, 831 01 Bratislava
IČO:  50089668
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: učebné pomôcky, vybudovanie hracej plochy v exteriéri materskej školy
                               

Súčasti základnej školy:
Materská škola Cádrova 15
Materská škola Na Revíne 14
 

Hore
Hore
Hore