Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Cádrova 23


Cádrova 23
831 01 Bratislava
tel: 02/20 275 595, 0918 341 102
email: dolnakova@zscadrova.sk
www: zscaba.edupage.org

Riaditeľ školy: Mgr. Mária Dolnáková, 02/20 275 595, 02/20 275 593, 02/20 275 592,  dolnakova@zscadrova.sk     


Profil školy:

Sme škola v svahovitom prostredí na Kramároch, s niekoľkými ihriskami pre menšie deti a s areálom plným zelene.
Podporujeme výučbu anglického jazyka už od 1. ročníka, od 3.ročníka učí angličtinu v každej skupine aj zahraničný lektor. Od 2. ročníka ponúkame v školskom vzdelávacom programe aj nemecký a francúzsky jazyk. Rozvíjanie jazykových komunikačných zručností pokračuje v projekte ERASMUS+. Pozornosť venujeme aj rozvoju digitálnych zručností (program Aj Ty v IT, projekt Mikrobity v škole). Samozrejmé sú environmentálne aktivity, aj mimo rozľahlého areálu školy. Podporujeme zážitkové učenie organizovaním rôznych aktivít, exkurzií, výletov, škôl v prírode (aj pre druhý stupeň). Vzdelávanie obohacujeme aj zapojením rodičov – Vianočné dielne a trhy, Seminárny deň, Na Cádrovej učia rodičia, Deň Zeme, Lampiónový sprievod. Školské problémy pomáhajú zvládať odborní zamestnanci z Inkluzívneho tímu školy, špeciálne pedagogičky, školská psychologička a asistenti učiteľov. Program školského klubu detí je postavený odpočinku, relaxe so vzdelávaním, pohybových a záujmových aktivitách. Medzi obľúbené podujatie patria Halloween, Karneval či MDD. Pre skvalitnenie práce a radosť detí plánujeme rekonštrukciu tzv. stretávacej miestnosti v spolupráci s Klubom rodičov.
O živote školy a jej aktivitách informuje žiacky školský časopis Cádroviny, web stránka a facebooková stránka školy. V škole pracuje Žiacka školská rada, ktorá je zapojená do organizácie viacerých školských aktivít pre všetkých žiakov školy.
Každoročne otvárame širokú paletu záujmových krúžkov. Zázemie u nás majú výtvarníci i grafici, tanečníci, hudobníci i programátori, futbalisti, basketbalisti, florbalisti a šachisti. Niekoľkoročnú tradíciu má krúžok paličkovania, ktorý materiálne podporuje Klub rodičov pri ZŠ. Popoludní sú priestory školy aj priestorom pre ZUŠ Ružová dolina, jej výtvarným a hudobným odborom.
Škola prešla v uplynulých rokoch viacerými rekonštrukčnými prácami.
Vďaka podpore mestskej časti a rodičovského OZ Klub rodičov máme aj nové prvácke triedy, vybavenie ďalšími interaktívnymi tabuľami, novou didaktickou technikou. Pribudla obnovená učebňa Techniky. Školská knižnica je vybavená mnohými novými knižnými titulmi aj vďaka projektu Čítame radi.
Mestská časť ako náš zriaďovateľ zrekonštruoval rozvody vody v areáli školy a v telocvični. Pripravila tiež projektovú dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu a rozšírenie budovy jedálne a kuchyne, ktorá je plánovaná v dohľadnej dobe. Výsledkom plánovanej prístavby a nadstavby budú nové triedy a kompletne zrekonštruovaná a rozšírená jedáleň a kuchyňa.

2 % z dane:

ZŠ Cádrova 23
Obchodné meno: Klub rodičov školy Cádrova
Adresa sídla: Cádrova 23, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 30796741
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %:  ZŠ – vybavenie interiéru školy, nákup školských pomôcok, podpora školských aktivít
Tlačivo na stiahnutie: https://zscaba.edupage.org/a/2-dane-1

MŠ Cádrova 15
Obchodné meno: CÁDROVÁČIK
Adresa sídla:  Cádrová 23, 831 01 Bratislava
IČO: 50089676
Právna forma:  občianske združenie
Účel využitia 2% :
zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti, skrášlenie dvora
Tlačivo na stiahnutie: https://zscaba.edupage.org/a/materske-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxMiZzdWJwYWdlPTc%3D

MŠ Na Revíne 14
Obchodné meno:  REVÍNČEK
Adresa sídla: Na Revíne 14, 831 01 Bratislava
IČO:  50089668
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: didaktické pomôcky, skrášľovanie interiéru a exteriéru, zakúpenie hracích prvkov do školskej záhrady
Tlačivo na stiahnutie: https://zscaba.edupage.org/a/materske-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxMiZzdWJwYWdlPTg%3D
                               

Súčasti základnej školy:
Materská škola Cádrova 15
Materská škola Na Revíne 14
 

Hore
Hore
Hore