Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Jeséniova 61


Jeséniova 61
831 01 Bratislava
tel: 02/54 771 635
www: www.mskoliba.com

Profil škôlky:

Spolu so základnou školou tvoria „Školu štyroch ročných období a rodinnej pohody.“ Materská škola je zameraná na čitateľskú, literárnu gramotnosť, rozvoj pohybových schopností a zručností. Deti trávia veľa času vonku pri hrách v školskej záhrade. V prípade priaznivých podmienok chodia deti na vychádzku do blízkeho okolia. Spolupráca s rodičmi je upevňovaná spoločnými akciami s rodičmi: Slávnosť svetlonosov, Vianoce v záhrade, Vítanie jari spojené s vynášaním a pálením Moreny, Stavanie Mája, Juniáles. Deti sa podľa záujmu zúčastňujú platených kurzov: korčuľovania, plávania, školy v prírode a i. Pravidelne navštevujú knižnicu, pripravujú divadelné predstavenia, tancujú v krúžku folklórneho a moderného tanca a hravou formou sa oboznamujú s anglickým jazykom.

Domovská základná škola: Základná škola s materskou školou Jeséniova 54
 
Hore
Hore
Hore