Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54


Jeséniova 54
831 01 Bratislava
tel: 02/54 654 594, 0911 739 645
email: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www: www.zsjeseniovaba.edu.sk

Riaditeľ školy: Ing. Zuzana Salíniová (profesijný životopis), 0911 739 645, riaditelka.jeseniova@gmail.com


Profil školy:

„Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody.“ Nájdete nás v v tesnej blízkosti lesoparku na bratislavskej Kolibe, sme školou rodinného typu. Od 1. ročníka sú povinné dva cudzie jazyky: anglický a nemecký, v rámci hudobnej výchovy sa na prvom stupni vyučuje hra na flautu. Všetky učebne sú vybavené výpočtovou technikou.
Súčasťou školy je školský podporný tím v zložení psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa, výchovný a kariérový poradca.
Deti si môžu vybrať z bohatej ponuky záujmových útvarov: folklórny súbor Kolibáčik, anglická konverzácia, hebrejčina, keramicko-výtvarný, fotografický, futbalový, florbalový, počítačový, matematický, čítanie s porozumením turisticko-cyklistický, lego-krúžok a mnoho iných.
Samozrejmosťou sú lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik, školy v prírode, výlety a exkurzie, pravidelné návštevy knižnice a pod. Našou pýchou sú vlastné školské projekty Ekozóna, Minimúzeum, Flóra a fauna Koliby, Netradičná učebňa, Dominanty Bratislavy a Galéria na plote. Škola je, okrem iných projektov, zapojená aj do medzinárodného slovensko-rakúskeho projektu BIG SK-AT.
Máme vybudovanú unikátnu drevenú nadstavbu s dvomi eko-triedami. Na deti však čakajú aj ďalšie zrekonštruované učebne, novovybudované počítačová učebňa a dielňa, interaktívna trieda, telocvičňa, ihrisko s umelým trávnikom, kompletne zmodernizovaná školská kuchyňa a jedáleň, či letná telocvičňa a tri letné triedy na školskom dvore. Zmodernizovali sme taktiež spoločné priestory (knižnica, čitáreň, či informačné a relaxačné centrum).
Na začiatku budúceho školského roka plánuje naša mestská časť zrekonštruovať strechu na škole a spojiť ju s výstavbou nových učební.

2 % z dane:

ZŠ Jeséniova 54
MŠ Jeséniova 61

Obchodné meno: ŠKOLA KOLIBA
Adresa sídla: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 42357209
Právna forma občianske združenie 
Účel využitia 2%: Interiérové a exteriérové vybavenie areálov ZŠ a MŠ, výpočtová technika, učebné pomôcky.
Tlačivo na stiahnutie: http://www.zsjeseniovaba.edu.sk
(Prostriedky idú pre ZŠ a MŠ na jeden účet.)

Súčasti základnej školy:
Materská škola Jeséniova 61

 

Hore
Hore
Hore