Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54


Jeséniova 54
831 01 Bratislava
tel: 02/54 654 594, 0911 739 645
email: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www: www.jeseniova.edupage.org

Riaditeľ školy: Ing. Zuzana Salíniová,  riaditelka.jeseniova@gmail.com


Profil školy:

„Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody.“ Nájdete nás v v tesnej blízkosti lesoparku na bratislavskej Kolibe, sme školou rodinného typu. Od 1. ročníka sú povinné dva cudzie jazyky: anglický a nemecký. Všetky učebne sú vybavené výpočtovou technikou.
Súčasťou školy je školský podporný tím v zložení psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa, výchovný a kariérový poradca.

Deti si môžu vybrať z bohatej ponuky záujmových útvarov: folklórny súbor Kolibáčik, anglická konverzácia, výtvarný, dramatický, fotografický, vedecký,  futbalový, čítanie s porozumením, turisticko-cyklistický, lego-krúžok, videokrúžok, programovanie, príprava na stredné školy, výučba hry na gitaru a klavír...
Samozrejmosťou sú lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik, školy v prírode, výlety a exkurzie, pravidelné návštevy knižnice a pod. Našou pýchou sú vlastné školské projekty Ekozóna, Minimúzeum, Flóra a fauna Koliby, Netradičná učebňa, Dominanty Bratislavy a Galéria na plote. Máme vybudovanú unikátnu drevenú nadstavbu s dvomi eko-triedami. Na deti však čakajú aj ďalšie zrekonštruované učebne, novovybudované počítačová učebňa a dielňa, interaktívna trieda, telocvičňa, ihrisko s umelým trávnikom, kompletne zmodernizovaná školská kuchyňa a jedáleň, či letná telocvičňa a tri letné triedy na školskom dvore. Zmodernizovali sme taktiež spoločné priestory (knižnica, čitáreň, či informačné a relaxačné centrum).
 

2 % z dane:

ZŠ Jeséniova 54
MŠ Jeséniova 61

Obchodné meno: ŠKOLA KOLIBA
Adresa sídla: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 42357209
Právna forma občianske združenie 
Účel využitia 2%: Interiérové a exteriérové vybavenie areálov ZŠ a MŠ, výpočtová technika, učebné pomôcky.
Tlačivo na stiahnutie: www.jeseniova.edupage.org
(Prostriedky idú pre ZŠ a MŠ na jeden účet.)

Súčasti základnej školy:
EP MŠ pri ZŠ, Jeséniova 61 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Jeséniova

 

Hore
Hore
Hore