Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54


Jeséniova 54
831 01 Bratislava
tel: 02/54 654 594, 0911 739 645
email: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www: www.zsjeseniovaba.edu.sk

Riaditeľ školy: Ing. Zuzana Salíniová (profesijný životopis), 0911 739 645, riaditelka.jeseniova@gmail.com


Profil školy:

RODINNÁ POHODA PRI LESOPARKU

„Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody.“ Nachádzame sa v krásnom prostredí lesoparku na bratislavskej Kolibe, sme školou rodinného typu. Od 1. ročníka sú povinné dva cudzie jazyky: anglický a nemecký a v rámci hudobnej výchovy sa na prvom stupni vyučuje hra na flautu.
Deti si môžu vybrať z bohatej ponuky krúžkov: folklórny súbor Kolibáčik,  anglická konverzácia, hebrejčina, keramicko-výtvarný, fotografický, futbalový, florbalový, počítačový, matematický, čítanie s porozumením, turisticko-cyklistický, vedecký, lego-krúžok, chutne a zdravo atď.
Samozrejmosťou sú lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik, školy v prírode, výlety a exkurzie, pravidelné návštevy knižnice a pod.Máme vybudovanú unikátnu drevenú nadstavbu s dvomi triedami. Na deti čakajú ďalšie zrekonštruované učebne, novovybudovaná počítačová učebňa, interaktívna trieda, telocvičňa, ihrisko s umelým trávnikom, kompletne zmodernizovaná nielen školská kuchyňa a jedáleň, ale aj spoločné priestory (knižnica, čitáreň, či informačné a relaxačné centrum), Ekozóna a Minimúzeum, či letná telocvičňa a tri letné triedy na školskom dvore....
Tešíme sa na Vás!

2 % z dane:

ZŠ Jeséniova 54
MŠ Jeséniova 61

Obchodné meno: ŠKOLA KOLIBA
Adresa sídla: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 42357209
Právna forma občianske združenie 
Účel využitia 2%: Interiérové a exteriérové vybavenie areálov ZŠ a MŠ, výpočtová technika, učebné pomôcky.
Tlačivo na stiahnutie: http://www.zsjeseniovaba.edu.sk
(Prostriedky idú pre ZŠ a MŠ na jeden účet.)

Súčasti základnej školy:
Materská škola Jeséniova 61

 

Hore
Hore
Hore