Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Cádrova 15


Cádrova 15
831 01 Bratislava
tel: 02/20275596
www: https://zscaba.edupage.org/a/materske-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxMiZzdWJwYWdlPTM%3D

Profil škôlky:

Materská škola  Cádrova 15, je elokovaným  pracoviskom Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23. Nachádza sa priamo v objekte základnej školy, v ktorom má svoj vlastný  areál s ihriskom so zabudovanými novými hracími prvkami. V budove materskej školy sú tri triedy s moderným vybavením a príjemnou atmosférou. V triedach nájdete  interaktívnu tabuľu a viaceré edukatívne kútiky. Na poschodí je okrem tried aj spálňa. 

V rámci školského vzdelávacieho programu ponúka  materská škola plavecký kurz a kurz korčuľovania, futbalový krúžok, tanečný krúžok, organizuje divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia pre deti.

V MŠ pôsobí tiež pedagogická asistentka a špeciálna pedagogička.
 

OZ Cádrováčik – občianske združenie EP - MŠ, kde môžete poukázať 2 %

Domovská základná škola: Základná škola s materskou školou Cádrova 23

Hore
Hore
Hore