Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Dočasné prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu - Stará Vajnorská

Dočasné prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu - Stará Vajnorská
06.02.2024 - Z dôvodu poruchy a následnej urgentnej neplánovanej opravy vodovodného potrubia je dočasné prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu v lokalite Stará Vajnorská a prípadne priľahlých ulíc. Dodávka vody by mala byť obnovená do 18:00 hod.

V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody môžete kontaktovať Poruchový dispečing BVS s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom telefónnom čísle 0800 121 333.


Vytvorené: 06.02.2024 11:03, Lazarčík Jakub
Hore
Hore
Hore